Ký quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

(Baonghean.vn) - Sáng nay 27/4, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, liên ngành Viện kiểm sát, Công an,Tòa án, Cục thi hành án dân sự tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp. 

Với mục đích nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 09 của Ban Bí thư, Thông báo số 130 của Bộ Chính trị công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp gồm: 3 chương, 9 điều quy định quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An theo nguyên tắc, hình thức và một số nội dung về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và quản lý  giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.                                  Lễ kết giữa các ban ngành.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo  về tư pháp, từng cơ quan chủ động áp dụng các hình thức phối hợp với các cơ quan liên quan. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan mình. Đối với khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài, khiếu kiện,  nội dung phức tạp có liên quan đến hoạt động của nhiều cơ quan có trách nhiệm giải quyết chủ trì, phối hợp để bàn biện pháp giải quyết. Phân loại, chuyển các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền chính xác, nhanh chóng, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.  
   
Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các ban ngành, đại diện các ngành liên quan đã thống nhất các nội dung ban hành và  tiến hành ký kết quy chế phối hợp, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp  trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Mỹ Hà