Kỳ Sơn: Phấn đấu đạt 16.660 tấn lương thực có hạt vụ xuân

(Baonghean.vn) - UBND huyện Kỳ Sơn vừa tổ chức họp bàn kế hoạch sản vụ xuân 2016. Theo đó diện tích lúa vụ xuân dự kiến 300 ha, diện tích ngô 3.500 ha, lạc 200 ha, đậu xanh, đậu tương 200 ha, rau quả thực phẩm 220 ha.

Lúa mùa ở bản Na xã Hữu Lập, Kỳ Sơn.

UBND huyện đề ra một số giải pháp chủ yếu về bố trí cây trồng, vật nuôi căn cứ trên thực trạng kênh mương và diện tích có khả năng gieo trồng, cùng đó theo dõi, cập nhật thời tiết để tránh gieo trồng vào lúc thời tiết quá khắc nghiệt.

Đối với đất bằng, đất mới khai hoang, phục hóa chưa chủ động nước tưới và đất được quy hoạch sản xuất nương rẫy cố định có độ ẩm lớn chuyển đối gieo trồng ngô vụ xuân hè. Đối với cây lương thực có hạt nên hạn chế thấp nhất gieo trồng giống dài ngày, ưu tiên mở rộng diện tích lúa lai, ngô lai, lúa thuần.

Về cơ cấu, Kỳ Sơn tiếp tục duy trì các giống đã được công nhận chính thức và đã qua khảo nghiệm, làm mô hình có kết quả tốt phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu của huyện như giống lúa lai như Nhị ưu 986, Kinh sở ưu 1855, Nhị ưu 838; về lúa thuần như Vật tư –NA2, Khang dân 28 hoặc một số giống bản địa khác; cây ngô lai LVN10, CP888, CP999, về ngô nếp nên dùng các giống HN68, HN88 hoặc giống ngô bản địa, còn đối với cây lạc thích hợp nhất là dùng các giống L14, L26. Huyện phấn đấu sản lượng lương thực vụ xuân đạt 16.660 tấn, trong đó lúa 1.260 tấn, ngô 15.400 tấn. Riêng ngành chăn nuôi đảm bảo tăng trưởng ổn định 3 - 4%, trong đó, đàn bò tăng 6-8%.

                                                                  Trần Đức - Duy Thành

(Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An)