Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu: Triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Hôm nay 11/4, Huyện ủy các huyện Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở, báo cáo viên cấp huyện.

Tại Huyện ủy Kỳ Sơn, đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về dự và triển khai các nội dung chuyên đề. Tham gia hội nghị có lãnh đạo huyện, các trưởng phó phòng ban, đoàn thể và các chi, đảng bộ cơ sở.


Hội nghị đi sâu nghiên cứu và đưa ra các giải pháp làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Quá trình đó phải thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với quần chúng nhân dân, với đồng nghiệp, đồng chí. Từ đó, xây dựng chuẩn mực đạo đức, phong cách làm việc, lối sống của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các đơn vị, cơ quan, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tổ chức, đoàn thể và nhân dân.

                                             
                                            Quang cảnh hội nghị


Huyện ủy Kỳ Sơn cũng đã xây dựng các nội dung cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị năm 2013, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước; Xây dựng, bồi dưỡng các điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Gắn các nội dung trên với thực hiện Nghị quyết TƯ 4  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .


                                                                         Nguyên Sơn


 

Tại hội nghị triển khai của huyện Quỳnh Lưu, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 

Sau hội nghị này, tập thể các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ, đề ra phương hướng khắc phục khuyết điểm, hạn chế của bản thân, đăng ký học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác. Hàng tháng chi bộ (cơ quan, đơn vị) trao đổi, thảo luận sâu nội dung chuyên đề đã học, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

                        
                                                                                    Nguyễn Anh Văn
                                                                                 (Huyện ủy Quỳnh Lưu)