Kỳ Sơn: Tăng cường đối thoại trong công tác dân vận

(Baonghean) - Để từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc, bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các ban, ngành và các lực lượng chức năng, Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể triển khai tốt qui chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Trước thực trạng nhiều con em đồng bào dân tộc bị các đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc và bắt đi lao động không công ở một số nơi, Ban Dân vận Huyện ủy đã lên kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác.

Buổi đối thoại đầu tiên được Ban Dân vận tổ chức tại bản Đình Sơn 1, xã Hữu Kiệm- nơi có nhiều con em đồng bào Khơ mú bị lừa bán (cả xã có trên 50 người bị lừa đi “mất tích” khỏi địa bàn). Ngay sau khi nghe cán bộ Ban thuyết trình về những mối nguy hại của con em đồng bào đi “mất tích”, một số gia đình có con em đang đi khỏi địa bàn “giống hoàn cảnh” như vậy đã òa khóc và lên tiếng nhờ chính quyền tìm về. Còn những gia đình khác cảm thấy đó là bài học quan trọng để cảnh giác với “kẻ xấu”. Tham dự buổi tọa đàm này, già làng Lữ Trọng Quế như hiểu hết vấn đề, ông tâm sự: “Người Khơ Mú lâu nay luôn gắn bó với bản làng, ít khi đi xa. Nhưng vừa rồi có người vào nói là đi làm công có nhiều tiền nên một số con cháu trong bản đi theo mà đến nay không có thông tin gì. Bây giờ bà con biết đó là bị lừa, mọi người sẽ cảnh giác hơn… ”.   Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn tăng cường gặp gỡ trao đổi với đồng bào các dân tộc.

Trong các nội dung tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cơ sở, Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn chú trọng các kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục người dân không để con em mình theo những kẻ xấu. Thông qua các hoạt động dân vận, khuyến khích bà con thông báo kịp thời với chính quyền, lực lượng công an, biên phòng, quân đội trên địa bàn về những kẻ xấu, làm rõ những thủ đoạn của kẻ xấu, đồng thời lắng nghe người dân để đề xuất với chính quyền và các lực lượng chức năng có phương án xứ lý.

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận đã tham mưu cho Huyện ủy tổ chức được 8 cuộc đối thoại theo cụm xã và các thôn bản có tính đặc thù. Tổ chức mở 2 lớp tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho 188 người có uy tín. Thông qua hoạt động này triển khai tốt qui chế dân chủ cơ sở, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào các dân tộc. Trong đó, ở hầu hết các cuộc đối thoại cụm xã, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể đã tham gia đầy đủ vừa trả lời, giải đáp những thắc mắc của người dân và sẵn sàng giải quyết những kiến nghị đúng từ người dân.

Thông qua hoạt động đối thoại đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phát huy vai trò của trưởng bản, già làng - người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, ổn định cuộc sống; tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế như: chăn nuôi trâu bò hàng hóa, gà đen, lợn đen và trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, đối với địa bàn Kỳ Sơn, do đặc thù dân trí thấp, địa hình cách trở, đồi núi dốc, giao thông di lại nhiều khó khăn, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, việc người dân cập nhật các thông tin thời sự, các quy định pháp luật còn rất chậm và mơ hồ. Vẫn còn tình trạng vi phạm về di dịch cư sang Lào, tranh chấp đất đai, mất an toàn giao thông và tình trạng tảo hôn còn phổ biến. Do đó, việc tuyên truyền pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số luôn là nhiệm vụ cấp thiết.

Thực hiện Quyết định số 2924- QĐ/TU, ngày 30/8/2012 về việc ban hành qui chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn đã phối hợp tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy quán triệt, tổ chức triển khai đến 100% các xã, thị trấn; triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp.

Sau một thời gian thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trên địa bàn huyện, ông Xeo Văn Nam - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết: “Qua tiếp xúc, đối thoại làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là đồng bào các dân tộc hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cũng thông qua hoạt động này để huyện có cơ sở bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách phù hợp, giải quyết tốt các quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề cụ thể, thiết thực từ cơ sở. Theo đó, Huyện ủy có chủ trương tăng cường phối hợp với HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, tiếp tục thực hiện nhiều cuộc đối thoại với người dân”.

 Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn phát huy cơ chế phối hợp với Công an, Quân sự huyện, Tiểu khu 50, Phòng Dân tộc và MTTQ, các ban, ngành trong việc nắm tình hình và tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng trên địa bàn. Từ đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn công tác dân vận với xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.


Nguyên Sơn - Viết Cường