Làm cánh đồng mẫu ở Công ty TNHH 1TV Nông nghiệp Sông Con

(Baonghean) - Nhằm tạo điều kiện cho các gia đình công nhân tăng năng suất cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích và góp phần hoàn thành một trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sông Con đã xây dựng những cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao với các loại cây trồng chính như: mía, cao su, ngô,...

Gia đình chị Hoàng Thị Ngân - Đội Tân Thắng - Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sông Con là một trong những hộ công nhân được công ty đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu ở vùng bãi Vực Rồng. Với diện tích hơn 1 ha, hiện nay gia đình chị đã chuyển đổi từ cây hoa màu kém hiệu quả sang trồng mía. Tham gia xây dựng cánh đồng mẫu, gia đình chị áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm đất, chọn giống và chăm sóc cây trồng. Chị Ngân cho biết, tổng chi phí sản xuất ban đầu của mô hình này thấp hơn so với chi phí bình quân chung của huyện. Đặc biệt qua 3 năm sản xuất đã mang lại hiệu quả cao hơn gấp 3 lần so với các loại cây trồng khác, thu nhập bình quân từ cây mía đạt 90 tấn/ha mang về nguồn thu hơn 80 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó có sự liên kết giữa Nhà nước -  nhà nông và doanh nghiệp tạo điều kiện cho các hộ công nhân có các đầu mối tiêu thụ dễ dàng, thuận tiện. Niên vụ năm 2012 – 2013, gia đình chị trồng mới hơn 1 ha mía nguyên liệu với các giống mía chủ yếu như: Rốc 10, Quế Đường 93, Quế Đường 94…, đến thời điểm này cây mía đang sinh trưởng và phát triển tốt. Chị Ngân cho biết thêm: “Về chủ trương xây dựng cánh đồng mẫu có nhiều thuận lợi, đó là người lao động ổn định thâm canh, điều kiện canh tác, cơ giới có nhiều thuận lợi và tất cả các khâu đều giảm chi phí”.

Nhiều cán bộ, công nhân công ty đều nhận thấy hiệu quả thiết thực của việc dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho thu nhập cao. Từ đó đã hình thành nhiều cánh đồng mẫu như: cây cao su ở Tân Thái, Tân Yên, cây mía ở xóm Thống Nhất, Vùng Bãi, lúa và cá ở xóm Đức Thịnh... Thông qua việc xây dựng cánh đồng mẫu tạo điều kiện cho hộ công nhân thâm canh, tăng năng suất cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích.

Thời gian tới, Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sông Con tiếp tục thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ vốn vay, giống, phân bón, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, tìm bạn hàng tin cậy để tiêu thụ sản phẩm, giúp người lao động của công ty yên tâm sản xuất. Ông Nguyễn Quốc Mão – Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sông Con chia sẻ với chúng tôi: “Từ năm 2012 đến nay, thực hiện cánh đồng mẫu. Ở vùng bãi trước đây trồng ngô, cây ngắn ngày phụ thuộc thời tiết. Hiện nay trồng hơn 20 ha mía. công ty cho vay toàn bộ giống, vật tư, phân bón kèm theo lãi suất thấp khuyến khích người lao động đầu tư thâm canh”.

Việc xây dựng cánh đồng mẫu trên diện tích đất sản xuất của công ty đang là hướng phát triển kinh tế phù hợp cho các hộ công nhân. Đây chính là điều kiện cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của công ty phát triển nông nghiệp hàng hóa, góp phần tăng thu nhập cho người lao động.


Tú Oanh (Đài Tân Kỳ)