Làm rõ những thắc mắc trong giải quyết chế độ trợ cấp đối với thân nhân liệt sỹ

(Baonghean) Trong đơn gửi báo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Trình ở xóm Văn Yên, Văn Thành, Yên Thành cho rằng chính quyền địa phương đã làm trái quy định của Nhà nước trong giải quyết chế độ chính sách đối với gia đình ông. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi thì không phải như vậy.

Theo như ông Nguyễn Trọng Trình, trong di chúc của bà Nguyễn Thị Thại (đã mất), mẹ của liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh và Nguyễn Quốc Lung hy sinh ngày 10/3/1931 đã ủy quyền cho ông được thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung. Ngày 24/10/1997, họ tộc cũng đã họp bàn về việc ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Trình đảm nhận việc thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung. Tuy nhiên, tiền thờ cúng của liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh, Nguyễn Quốc Lung tới nay ông chưa được nhận, chế độ trợ cấp một lần của Liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung ông không được hưởng.

                        Ông Trình đang trình bày những tài liệu thiếu cơ sở pháp lý.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh có 2 con trai là Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Trọng Trình. Ông Nguyễn Quang Anh là con trưởng và có 2 con trai là Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Đường, vì vậy việc thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh do ông Anh đảm nhận và hiện nay con trưởng ông Anh là ông Hoàng vẫn thờ cúng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì việc giải quyết chế độ liên quan do ông Nguyễn Trọng Trình đảm nhận và ông Trình đã nhận tiền trợ cấp một lần theo Nghị định 89/CP của liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh. Còn trợ cấp thờ cúng liệt sỹ ông Nguyễn Trọng Trình không được nhận vì: Theo Điều 22 Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ và Công văn số 1011/TBLS&NCC, của Cục TBLS&NCC ngày 9/6/1998 về việc hướng dẫn giải thích chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ thì: Liệt sỹ không còn thân nhân (vợ hoặc chồng, con, cha mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sỹ) thì một trong những người thân khác của liệt sỹ theo quy định của pháp luật được giao giữ bằng Tổ quốc ghi công và đảm nhiệm thờ cúng liệt sỹ, được xét hưởng khoản trợ cấp thờ cúng liệt sỹ 600.000 đồng. Trong trường hợp này, việc thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Quốc Linh lại do cháu nội liệt sỹ đảm nhận (ông Hoàng), do vậy ông Nguyễn Trọng Trình là con liệt sỹ nhưng không thuộc diện hưởng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sỹ theo quy định.

Đối với việc ông không được nhận khoản trợ cấp của liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung, qua tìm hiểu được biết liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung có 2 người con gái là bà Nguyễn Thị Phiệt và bà Nguyễn Thị Điệt, tuy cả hai bà đều đã mất nhưng còn có con. Theo các quy định hiện hành thì việc giải quyết các chế độ liên quan sẽ do thỏa thuận của các con của bà Phiệt và bà Điệt. Và thực tế theo hồ sơ tại Sở Lao động thương binh và Xã hội thì các cháu ngoại của liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung đã ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Phong đại diện khai hồ sơ đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945, cùng biên bản họp họ tộc thống nhất để ông Phong làm các thủ tục liên quan đề nghị công nhận và nhận chế độ cán bộ tham gia hoạt động cách mạng của liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung. Theo đó, ông Phong đã có bản kê khai đề  nghị hưởng trợ cấp một lần. Tất cả các văn bản đều có chữ ký xác nhận của các cháu ngoại, chữ ký xác nhận của chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó Sở Lao động thương binh xã hội Nghệ An đã có Quyết định 1592/QĐ-NCC ngày 29/6/2012 về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần, và ông Phong là người được hưởng.

Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với cấp có thẩm quyền và nhận được các nội dung trả lời khá thống nhất, cụ thể như sau: bà Nguyễn Thị Thuần - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Thành cho rằng, về thủ tục hồ sơ, xã chỉ xác nhận ông Phong là cháu ngoại liệt sỹ Nguyễn Quốc Lung, chứ không can thiệp về việc gia đình bố trí ai trực tiếp thờ cúng". Bà  Trần Thị Thanh Xuân - Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thành cho rằng: "Về hồ sơ do con cháu trong gia đình làm, phòng Tổ chức Huyện ủy xét, phòng LĐ-TB&XH chỉ thực hiện việc chi trả". Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Người có công, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An khẳng định “Trên cơ sở hồ sơ được lập, có ủy quyền, biên bản họp họ tộc... Sở LĐ-TB&XH Nghệ An ra quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo quy định”. 

Qua vấn đề này, có thể thấy phía các cấp ngành liên quan đã giải quyết đúng với chức năng, thẩm quyền và hoàn toàn dựa trên hồ sơ do chính gia đình cung cấp. Còn việc tranh chấp trong họ tộc, gia đình ông phải tự giải quyết. Do đó, việc ông Nguyễn Trọng Trình cho rằng chính quyền địa phương làm trái quy định của Nhà nước là không có cơ sở.


Quảng An