Làm tốt công tác dân vận, gây dựng nhân tố tích cực

(Baonghean) - Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã xây dựng, ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị tại các vùng đặc thù, vận động tuyên truyền bồi dưỡng, phát triển nhân tố tích cực; đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với đồng bào có đạo, đồng bào các vùng dân tộc…

Vun đắp khối đoàn kết lương - giáo...

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 2 tôn giáo chính là Công giáo và Phật giáo với khoảng 26 vạn giáo dân và 4 vạn tín đồ phật tử sinh sống ở khoảng 300 xã trên địa bàn các huyện, thành, thị. Thực hiện Kết luận số 09-KL/TU của Tỉnh ủy về việc xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo vững mạnh và Đề án “Xây dựng cốt cán trong tôn giáo”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ vai trò quan trọng và có các giải pháp cụ thể để củng cố hệ thống chính trị vùng giáo.

Cấp ủy, Ban Cán sự xóm 6, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) bàn kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo sơ đồ quy hoạch.
Cấp ủy, Ban Cán sự xóm 6, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) bàn kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo sơ đồ quy hoạch.

Với đặc thù xóm giáo xen lương với 186 hộ, 873 khẩu, trong đó có 84 hộ giáo, 345 khẩu giáo dân xóm 6 (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) được cấp ủy, chính quyền chọn làm điểm xây dựng mô hình lương - giáo đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Ngoãn - một giáo dân đã có thâm niên làm xóm trưởng 15 năm, điển hình làm kinh tế giỏi ở xã Hưng Trung cho hay: “Kết quả đó là nhờ chi ủy, ban cán sự xóm dân vận khéo”. Điều đầu tiên để dân tin và làm theo là phải phát huy dân chủ, công khai minh bạch “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Bản thân cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chi ủy, ban cán sự, Mặt trận và các chi hội đoàn thể xóm phải thật sự gương mẫu, đoàn kết, cộng sự vì lợi ích chung”.

Bộ đội Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn) tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách mới cho người dân.
Bộ đội Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn) tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách mới cho người dân.

Làm tốt công tác dân vận, giữ mối quan hệ tốt với đội ngũ chức sắc, chức việc; giải quyết kịp thời những nhu cầu tôn giáo hợp pháp, chính đáng, đúng pháp luật của nhân dân; gây dựng những mô hình, nhân tố tốt để nhân rộng là một trong những giải pháp mà Đảng bộ huyện Hưng Nguyên đã triển khai trong nhiệm kỳ. Ông Hoàng Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên cho biết: Huyện thường xuyên chăm lo bồi dưỡng phát triển đội ngũ đảng viên, cán bộ cốt cán làm nòng cốt giúp đỡ quần chúng nhân dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đến nay, toàn huyện có 120 đảng viên là người có đạo trải đều trên 16/23 xã, thị có đồng bào tôn giáo. Kinh nghiệm cho thấy những nơi nào, xóm nào, xã nào có cán bộ cốt cán, đảng viên vững vàng, sự lãnh đạo đoàn kết thống nhất, thì nơi đó hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, ít có vi phạm xảy ra.

Để củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù, một số địa phương có đông đồng bào theo đạo đã xây dựng được chương trình, hành động riêng phù hợp với thực tế địa bàn. Như ở huyện Quỳnh Lưu, nơi đạo Công giáo có khoảng 7.496 hộ, 43.785 nhân khẩu, chiếm 15,6% dân số với 1 hạt, 11 giáo xứ, 31 giáo họ và 30 nhà thờ. Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVI đề ra 5 chương trình trọng tâm, trong đó có chương trình 4 về "Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù" gồm các vùng có đồng bào tôn giáo, dân tộc ít người với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó đã thành lập thêm 1 chi bộ tăng cường, kết nạp 3 đảng viên người công giáo, 9 đảng viên dân tộc, giảm 1 xóm chưa có đảng viên; tỷ lệ tập hợp đoàn viên trong các tổ chức đoàn thể tăng lên, chất lượng hoạt động được nâng cao và đi vào nền nếp.

Lãnh đạo xã Hạnh Dịch (Quế Phong) hướng dẫn người dân trồng mây xuất khẩu.
Lãnh đạo xã Hạnh Dịch (Quế Phong) hướng dẫn người dân trồng mây xuất khẩu.

Trong nhiệm kỳ qua, nhìn chung trong toàn tỉnh công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng giáo đã thực sự có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn cho đội ngũ cốt cán trong vùng giáo được quan tâm. Nhiều nơi đã thành lập các tổ, đội tăng cường xây dựng cơ sở, bám địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nắm tình hình và kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc, giữ vững trật tự - an ninh vùng giáo. 

Giữ vững vùng biên

Đối với 27 xã biên giới tiếp giáp nước bạn Lào, thuộc địa bàn 6 huyện (Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong), Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các huyện đều đã tập trung cao độ cho việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã biên giới. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, sử dụng cán bộ; đổi mới phương thức hoạt động, phong cách và lề lối làm việc của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đa số các huyện có xã biên giới đều tập trung xây dựng đề án, kế hoạch chuyên đề và hướng dẫn, chỉ đạo địa phương cơ sở thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở. Năm 2006, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đến 52 bản chưa có chi bộ, 8 bản chưa có đảng viên; cho đến cuối năm 2014, 100% xóm, bản đã có chi bộ, có đảng viên; chất lượng đảng viên có chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được tăng lên theo từng năm. 

Huyện Quế Phong từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã ban hành Đề án "Nâng cao năng lực cán bộ, công chức huyện Quế Phong giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo". Để củng cố hệ thống chính trị, Huyện ủy Quế Phong còn chỉ đạo thực hiện các Đề án "Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ"; "Xóa cơ sở đảng yếu kém"; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy trực tiếp theo dõi đảng bộ cơ sở.

 Đồng chí Lữ Đình Thi, Bí thư Huyện ủy cho biết: "Quế Phong có 4 xã biên giới còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp như tệ nạn xã hội về ma túy, di, dịch cư trái phép, truyền đạo Tin lành... Chính vì vậy, huyện xác định việc củng cố hệ thống chính trị cho các xã biên giới là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các cán bộ được giao trọng trách từ xã đến xóm, bản vừa đảm bảo về tiêu chuẩn, vừa phải là người có uy tín mà đồng bào thực sự tín nhiệm...".

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn thăm mô hình khoanh nuôi bảo vệ rừng hiệu quả tại xã Hữu Kiệm. Ảnh Hữu Nghĩa
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn thăm mô hình khoanh nuôi bảo vệ rừng hiệu quả tại xã Hữu Kiệm. Ảnh Hữu Nghĩa.

Để giúp các cơ sở vùng biên giới củng cố hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện miền núi làm tốt công tác cán bộ, chủ động đào tạo, quy hoạch cán bộ, quan tâm quy hoạch cán bộ là dân tộc thiểu số. Đồng thời, đưa 25 sỹ quan biên phòng về giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới và 77 cán bộ biên phòng về sinh hoạt đảng tạm thời tại các chi bộ thôn bản vùng xung yếu; chỉ đạo thực hiện Đề án "Đưa sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về xã".

Đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định:  thực hiện Kết luận 9,10 KL/TU, việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đặc thù đã tạo chuyển biến rõ rệt. Kinh tế - xã hội phát triển, công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng được chăm lo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao biên giới tỉnh ta ngày càng yên tâm, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp sức cùng nhân dân toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Khánh Ly - Nhật Lân

Tin mới

Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Khi so sánh nhanh với xe xăng, xe điện nhìn chung có nhiều ưu điểm hơn. Tuy vậy, nhiều người đặt câu hỏi liệu thời gian sử dụng xe điện có thể kéo dài như xe xăng hay không. Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này.
Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

(Baonghean.vn) - Các đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho nước sông suối ở thượng lên nhanh. Bắt đầu từ rạng sáng nay (2/10) tại một số địa bàn thuộc huyện rẻo cao Kỳ Sơn lũ quét đã ầm ầm đổ về. Đặc biệt, tại thị trấn Mường Xén, dòng nước cùng bùn đất đã ào ạt dồn về từ xã Tà Cạ, Tây Sơn khiến nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. 
Lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn

Lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Lũ quét xảy ra từ 2h sáng nay 2/10 tại địa bàn xã Tà Cạ và khu vực thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn. Thông tin nhanh đã có 3 nhà dân bị sập, nhiều xe cộ bị trôi.
Bão ra…hồn bão

Bão ra…hồn bão

(Baonghean.vn) - Bão là hiện tượng cực đoan của thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên ngoài những cơn bão nhiệt đới thường thấy còn có những cơn bão khác như bão tuyết , bão cát , bão bụi ... Và bây giờ là bão giá, bão mạng, và tất nhiên với mỗi chúng ta còn có cả những cơn giông tố cuộc đời…
HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục có chiến thắng thứ 3/4 trận dẫn dắt Nam Định.

Thắng đậm Bình Dương, Hà Nội FC 'nhấn ga' đến ngôi vô địch; Đánh bại Hà Tĩnh, Nam Định trút bỏ lo âu trong cuộc đua trụ hạng

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC đã tận dụng rất tốt thời cơ để nới rộng khoảng cách về điểm số, khi đánh bại B.Bình Dương bằng tỷ số rất đậm trên sân nhà Hàng Đẫy; Trận chung kết ngược giữa Nam Định vs Hà Tĩnh đã kết thúc theo cái cách không ai ngờ tới khi đội chủ nhà đã thắng cách biệt đối thủ, nhờ đó trút bỏ cả tấn âu lo trong cuộc đua trụ hạng. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Những người 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa vùng cao

Những người 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa vùng cao

(Baonghean.vn) - Trước sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một. Để gìn giữ và phát triển vốn văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các cụ ông, cụ bà vùng cao xứ Nghệ đang ngày đêm âm thầm, nỗ lực trao truyền với mong ước bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa cho muôn đời sau.
Lực Công an, Quân sự xã đóng bè, vượt dòng nước xiết giành giật sự sống cho cháu bé bị sốt xuất huyết

Lực lượng Công an, Quân sự xã đóng bè, vượt dòng nước xiết giành giật sự sống cho cháu bé bị sốt xuất huyết

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 1/10 lực lượng Công an, Quân sự xã Yên Thắng, huyện Tương Dương cùng người dân không quản ngại nguy hiểm, đóng bè vượt dòng nước lũ khe Chon, đưa bé Xên Hoàng Phúc, sinh năm 2022 trú tại bản Xốp Cốc, xã Yên Thắng bị chảy máu phát ban do sốt xuất huyết đi cấp cứu kịp thời.
Tân Kỳ: Kiểm tra ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập

Tân Kỳ: Kiểm tra ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều địa phương trong huyện, ngày 1/10, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con các xã Kỳ Tân, Tân Long, Nghĩa Hoàn, Hương Sơn bị cô lập do nước lũ dâng cao.
Tuổi trẻ Nghệ An gửi kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Tuổi trẻ Nghệ An gửi kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

(Baonghean.vn) - Với kỳ vọng lớn vào Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ là diễn đàn chính trị quan trọng, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới sẽ tạo nên những bước chuyển tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Nghệ An tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

Nghệ An tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, tại thành phố Điện Biên đã diễn ra khai mạc các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm của tuổi trẻ Nghệ An hôm nay (1/10) là Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII. Phiên làm việc thứ 2 của ngày đầu tiên Đại hội đã bầu ra 16 Ủy viên Ban Thường vụ, 49 Ủy viên Chấp hành và bầu Bí thư, các Phó Bí thư. Liên quan đến tình hình mưa lũ, đến chiều 1/10 nước vẫn rút chậm và người dân bắt đầu tập trung khắc phục hậu quả, đánh giá thiệt hại.
16 đại biểu chính thức Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

16 đại biểu chính thức Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

(Baonghean.vn) - Chiều 1/10, tại Phiên thứ hai, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu 15 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Như vậy, đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ có 16 đại biểu, bao gồm cả 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn và 15 đại biểu được bầu tại Đại hội.