Làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

(Baonghean.vn) - Sáng 27/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch  thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đây là hội nghị quan trọng với sự tham dự của nhiều sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của các cấp, ngành, địa phương đã được tập trung thực hiện nghiêm túc, đúng chính sách pháp luật, phù hợp với thực tế của đời sống. Trong đó, hoạt động của các tôn giáo diễn ra một cách thuần túy, chấp hành pháp luật và có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực.

Ông Lưu Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo nêu rõ: Các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật chủ yếu ở lĩnh vực đất đai và xây dựng.

Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra tại một số địa phương, trong đó có một số vụ việc phức tạp, bởi thái độ bất hợp tác với chính quyền, lợi dụng đức tin để kích động, tập hợp tín đồ yêu sách sai trái đối với chính quyền, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Đồng chí Lê Xuân Đại biểu dương những đơn vị làm tốt công tác tôn giáo, đồng thời phê bình những cơ quan, ban, ngành, địa phương thiếu quan tâm, xử lý chậm những vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo.

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại nêu rõ: Những kết quả đạt được trong công tác tôn giáo đã góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Bên cạnh những cơ quan, địa phương làm tốt vẫn có nhiều nơi cán bộ còn thiếu quan tâm, xử lý chậm, không báo cáo kịp thời các vấn đề xung quanh các hoạt động tôn giáo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Những tháng cuối năm, các cơ quan, ban ngành, các địa phương liên quan cần xem công tác tôn giáo là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung quán triệt và thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; Tiến hành củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực hiệu quả công tác; Giải quyết khách quan, đúng pháp luật về nhu cầu tôn giáo, nhằm giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội; Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; Tăng cường công tác tuyên truyền để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong chức sắc, chức việc và xử lý nghiêm việc lợi dụng tôn giáo để chống phá sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước./.

Thanh Sơn