Lần đầu tiên

Lý do chọn nghề 
 
Bố nói chuyện với con út:
 
- Này con. Anh cả học Kinh tế, anh hai học Tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học Luật?
 
- Nếu con không học làm luật sư, thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?
 
Kinh nghiệm 
 
Một đôi đang ngồi tâm sự ở công viên:
 
- Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi?
 
- Em thông cảm, anh không muốn dại dột một lần nữa!
 
- Anh nói vậy là sao?
 
- Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó...
 
 
Lần đầu tiên 
 
Bà vợ cằn nhằn chồng: - Từ hồi lấy nhau tới giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản. Nào là: “Đừng mua đồ”, “Đừng ăn diện”, “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”. Tôi chán mấy chữ "đừng" đó lắm rồi! Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ, làm đi em”. Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở thôi.
 
Chồng trả lời:
 
- Ừ, đi đi em! 
 
C.T (sưu tầm)