Lạng Khê (Con Cuông) tập trung gieo cấy lúa mùa

(Baonghean.vn) - Nắng nóng kéo dài, xã Lạng Khê-Con Cuông nhiều diện tích đất không có nước để gieo cấy lúa, nhưng khi mưa xuống, tận dụng mọi nguồn nước, nông dân Lạng Khê đang tập trung khép diện tích lúa mùa.

Bà con tập trung nạo vét kênh mương để lấy nước từ thượng nguồn Khe Nhoong về tưới cho các cánh đồng ở bản Huồi Mác, bản Boong … Có nước về ruộng, bà con dân bản huy động máy móc và cả trâu, bò để làm đất, tập trung gieo cấy vụ lúa mùa. 

Máy cày đa chức năng tranh thủ làm đất gieo cấy lúa mùa
Dùng cả trâu để làm đất.
Bứng mạ
Đất làm xong đến đâu bà con Lạng Khê-Con Cuông tập trung gieo cấy đến đó.
Bà con phấn đấu đến hết ngày 18/7 sẽ gieo cấy xong lúa mùa

 Văn Trường