Lãnh đạo Campuchia-Lào-Việt Nam ký Tuyên bố chung

Ngày 25/11, tại thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV và thống nhất tổ chức Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV-9 tại Vương quốc Campuchia vào năm 2016. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn tuyên bố chung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Thủ tướng Campuchia Hunsen ký Tuyên bố chung
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Thủ tướng Campuchia Hunsen ký Tuyên bố chung

"CHÚNG TÔI, những người đứng đầu Chính phủ của Vương quốc Căm-pu-chia, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (dưới đây gọi tắt là CLV), cùng có mặt tại Viêng Chăn, Lào ngày 25 tháng 11 năm 2014 để tham dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Căm-pu-chia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ tám.

NHẮC LẠI việc hình thành Khu vực Tam giác phát triển CLV là nhằm tối ưu hóa các tiềm năng to lớn để bổ trợ cho các nước trong tăng cường chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực Khu vực Tam giác phát triển.

TÁI KHẲNG ĐỊNH cam kết của chúng tôi trong tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác và phát triển toàn diện giữa các nước CLV trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện và láng giềng hữu nghị;

GHI NHẬN những tiến bộ và thách thức trong việc thực hiện Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2010-2020 kể từ Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 7 năm 2013.

NHẬN THỨC SÂU SẮC nhu cầu cấp thiết về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực Tam giác phát triển CLV nhằm giảm nghèo và giảm chênh lệch phát triển kinh tế, xã hội thông qua việc sử dụng tốt hơn các nguồn lực nội tại của các nước CLV và huy động hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ Nhật Bản, các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế.

CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ NHƯ SAU:

1. Chúng tôi tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ trong tăng cường quan hệ hợp tác khu vực Tam giác phát triển (TGPT) CLV trên cơ sở quan hệ truyền thống hữu nghị anh em, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác tin cậy, toàn diện và lâu dài giữa ba nước.

2. Chúng tôi biểu dương những việc đã làm và nỗ lực của Ủy ban điều phối CLV trong thực hiện Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2010-2020 và đánh giá cao kết quả của Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 9 và các hội nghị liên quan tổ chức từ ngày 10-12 tháng 9 năm 2014 tại Siêm Riệp, Vương quốc Căm-pu-chia.

3. Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Ủy ban điều phối CLV về việc tổ chức Hội nghị Ủy ban điều phối hai năm một lần, đồng thời giữ nguyên tần suất họp SOM và các Tiểu ban cùng các hoạt động có liên quan. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng cơ chế hợp tác TGPT CLV cần bảo đảm xác định hiệu quả và kịp thời các vấn đề cấp bách liên quan đến việc thực hiện Quy hoạch tổng thể và các hoạt động đầu tư, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

4. Chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, trong đó có việc xây dựng hiệu quả và kịp thời Cộng đồng ASEAN.

5. Chúng tôi đánh giá cao kết quả của Hội nghị xúc tiến Thương mại, Đầu tư, Du lịch tổ chức ngày 9 tháng 9 năm 2014 tại thành phố Siêm Riệp, Vương quốc Căm-pu-chia và khuyến khích khu vực tư nhân, với vai trò là động lực cho tăng trưởng kinh tế, tham gia tích cực đối với các sự kiện thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch của các nước CLV nhằm thu hút nhiều hơn dòng vốn về thương mại, đầu tư, du lịch vào khu vực Tam giác phát triển CLV.

6. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường ổn định cho các nhà đầu tư và người dân trong khu vực Tam giác phát triển thông qua tăng cường hợp tác trong việc chống lại nạn buôn người, buôn ma túy, tội phạm xuyên biên giới, rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Chúng tôi cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các chương trình trao đổi nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

7. Chúng tôi nhất trí thực hiện các hiệp định song phương và đa phương về di chuyển người và hàng hóa trong khu vực Tam giác phát triển, cụ thể là Hiệp định vận tải xuyên biên giới (CBTA) trong khuôn khổ Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS). Về điểm này, chúng tôi vui mừng ghi nhận tiến triển của việc chuẩn bị thực hiện đầy đủ mô hình kiểm tra “Một cửa, Một lần dừng” trong khuôn khổ Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) GMS, tại cặp cửa khẩu quốc tế Đen-sa-vẳn (Lào) - Lao Bảo (Việt Nam) vào đầu năm 2015, coi đây là điển hình nhằm áp dụng cho các cặp cửa khẩu khác trong khu vực Tam giác phát triển. Chúng tôi hoan nghênh các nước Căm-pu-chia – Lào – Việt Nam tiến hành khảo sát và trao đổi kinh nghiệm trong triển khai cơ chế kiểm tra “Một cửa, Một lần dừng” tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đen-sa-vẳn.

8. Chúng tôi ghi nhận báo cáo Kế hoạch Phát triển ngành công nghiệp cao su ba nước Căm-pu-chia - Lào - Việt Nam được xây dựng bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và giao Bộ trưởng Nông nghiệp các nước CLV tiếp tục trao đổi và hoàn thiện báo cáo này để trình cuộc họp Ủy ban Điều phối chung lần thứ 10 xem xét.

9. Chúng tôi tái khẳng định cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên vì mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia và cả khu vực Tam giác phát triển. Về điểm này, chúng tôi khuyến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan đề xuất các vấn đề liên quan đến môi trường và phát triển bền vững vào chương trình hợp tác của ba nước; và phát triển các chương trình hợp tác chung trên các lĩnh vực như quản lý đất đai, khí tượng thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và địa chất.

10. Chúng tôi giao Ủy ban điều phối chung CLV tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ sửa đổi về các chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh trong khu vực Tam giác phát triển và xây dựng Quy hoạch Phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển CLV để đệ trình Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 9; tiếp tục nghiên cứu khả năng kết hợp các thỏa thuận song phương và đa phương đã ký giữa ba nước thành Thỏa thuận CLV nhằm mục tiêu thu hút hơn nữa thương mại, đầu tư, du lịch cũng như huy động hỗ trợ tài chính từ Nhật Bản, các đối tác phát triển khác và các tổ chức quốc tế. Chúng tôi đề xuất Ủy ban Điều phối chung CLV báo cáo tiến độ nghiên cứu tại Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 9 vào năm 2016.  Chúng tôi giao các cơ quan có liên quan của mỗi nước chủ động tổ chức các hoạt động đối thoại công - tư nhằm xác định những vướng mắc của doanh nghiệp và đáp ứng những yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại khu vực Tam giác phát triển.

11. Nhằm đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dân ba nước, chúng tôi cũng giao Ủy ban điều phối chung CLV thành lập Nhóm công tác nhằm: (i) Nghiên cứu khả năng mở rộng quy mô hợp tác của khu vực Tam giác phát triển CLV nhằm đề xuất những khuyến nghị mang tính xây dựng về những nguồn lực chưa được khai thác và các lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong khu vực Tam giác phát triển CLV; (ii) Phát triển và dành ưu tiên cho các dự án ưu tiên của ba nước CLV nhằm đáp ứng các mục tiêu của Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển CLV; (iii) Tổ chức các hội chợ thương mại và xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư và các diễn đàn thành niên cũng như diễn đàn đối tác phát triển trong khu vực Tam giác phát triển CLV; (iv) Huy động nguồn vốn từ Nhật Bản và các đối tác phát triển và tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án ưu tiên nêu trên của ba nước CLV, bao gồm cả phát triển cơ sở hạ tầng. Chúng tôi hoan nghênh Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Đối tác Phát triển khu vực tam giác phát triển CLV ở tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam vào tháng 4 năm 2014.

12. Chúng tôi chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản vì những đóng góp không ngừng cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tam giác phát triển CLV và đánh giá cao tuyên bố của Lãnh đạo Nhật Bản tại Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 6 ngày 12 tháng 11 năm 2014 tại Nay-pi-đô, Mi-an-ma về việc Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển cho các nước CLMV và Tam giác phát triển CLV. Chúng tôi cũng cảm ơn các đối tác phát triển và tổ chức tài chính quốc tế khác vì những đóng góp không ngừng cho sự phát triển của khu vực Tam giác phát triển CLV. Về điểm này, chúng tôi đề xuất danh mục các dự án ưu tiên hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển CLV nhằm kêu gọi hỗ trợ tài chính từ các đối tác phát triển, đặc biệt là Nhật Bản, và các tổ chức tài chính quốc tế nhằm nhận được hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.

13.     Nhằm mở rộng và đưa hợp tác kinh tế giữa ba nước CLV lên tầm cao mới, chúng tôi nhất trí thúc đẩy kết nối về mặt hạ tầng, thể chế và con người giữa ba nước. Về việc này, chúng tôi giao UBĐP chung xây dựng các kế hoạch hành động về kết nối sớm nhất có thể và đệ trình lên Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển CLV lần thứ 9.

14. Chúng tôi nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 9 tại Vương quốc Căm-pu-chia vào năm 2016.

Được thực hiện tại Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, làm thành ba bản bằng tiếng Anh, ngày 25 tháng 11 năm 2014."./.

Tin mới

ĐT futsal Việt Nam đã để thua Nhật Bản với tỷ số 0-2.

Thua Nhật Bản, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn được thưởng lớn; Indonesia nguy cơ bị cấm tổ chức U20 World Cup

(Baonghean.vn) - Với thành tích lọt vào vòng tứ kết vòng chung kết Futsal châu Á 2022, ĐT Futsal Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 500 triệu đồng; Indonesia đối mặt với nguy cơ bị tước quyền tổ chức U20 World Cup 2023 sau thảm kịch trên sân Kanjuruhan tối ngày 1/10... là những tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
Kỳ Sơn huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét

Kỳ Sơn huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét

(Baonghean.vn) - Trận lũ ống, lũ quét rạng sáng 2/10 đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), với hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều hộ bị mất trắng; cùng với đó là hàng mét bùn đất, hàng khối đá lớn ngổn ngang trên khắp mọi con đường… Để sớm khắc phục hậu quả của cơn lũ, các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ khắc phục, sớm ổn định cuộc sống cho bà con.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo sơ tán người dân Kỳ Sơn khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo sơ tán người dân Kỳ Sơn khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm

(Baonghean.vn) - Sau khi họp khẩn với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn vào tối 2/10, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp tục chỉ đạo nhanh chóng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân ở lại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

(Baonghean.vn) - Sau khi kiểm tra hiện trường tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), tối nay (2/10), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện Kỳ Sơn để chỉ đạo gấp rút việc triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ quét.

Hỗ trợ

Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các giáo viên, trường học bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Thanh Chương và Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lớn cùng lũ ống, lũ quét đã làm ngập lụt và hư hỏng nhiều trường lớp và nhà cửa của các giáo viên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước tình hình đó lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo đã kịp thời hỗ trợ thầy và trò các nhà trường, những nơi bị thiệt hại lớn do lũ lụt.
Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

(Baonghean.vn) - Cuộc chiến Ukraina trở thành chủ đề lớn và nổi bật nhất trong các cuộc tranh luận tại Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay tại thành phố New York, Mỹ, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua. Nhân sự kiện này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Thế Mẫu - Nguyên Trưởng Phòng Thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến Chiến lược quốc phòng và là chuyên gia phân tích chính trị- an ninh quốc tế
Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, sau khi một trận lũ ống, lũ quét tràn qua, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) trở nên tan hoang. Khối lượng lớn bùn, đất, đá, cây cối... đã biến nhiều khu vực của thị trấn Mường Xén trở thành hố sâu. Những hình ảnh mới nhất được nhóm phóng viên - cộng tác viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp trực tiếp từ Kỳ Sơn chuyển về.
Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày làm việc (1-2/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tại các phiên làm việc, Đại hội còn chú trọng thực hiện các hoạt động ý nghĩa hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu thiệt hại bởi mưa lũ. 
Ảnh khắc phục lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Tuấn

Công an Nghệ An khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trước tình hình lũ quét đột ngột xảy ra tại huyện miền núi Kỳ Sơn, gây ngập lụt, sạt lở và gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương phối hợp giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.
Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mấy ngày qua lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ có xu hướng tăng nhanh. Hiện nay mức nước hồ Bản Vẽ đạt 196,4m trên mực nước dâng bình thường là 200m theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Do đó, thời điểm này, thủy điện Bản Vẽ chưa phải tiến hành xả điều tiết lũ.
Ứng cứu

Ứng cứu

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng cơn bão số 4, sáng 30/9/2022 Trung tâm y tế TX. Hoàng Mai bị ngập chìm trong biển nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã kịp thời ứng cứu, chuyển bệnh nhân cao tuổi đến nơi an toàn và tiếp tục điều trị.
Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất

Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến một số nơi ở huyện Quỳ Châu có nguy cơ lớn xảy ra sạt lở đất. Gần đây nhất, hôm 1/10, một nhà dân tại bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến đã bị sập hoàn toàn. Các lực lượng ở địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, chủ động ứng phó với các kịch bản xấu có thể xảy ra.
Huyện Con Cuông huy động máy móc xử lý điểm sạt lở Dốc Chó. Ảnh: Bảo Hân

Dốc Chó sạt lở, Quốc lộ 7 tiếp tục bị chia cắt

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn ở huyện Con Cuông, Quốc lộ 7 đoạn qua Dốc Chó tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện các phương tiện chưa thể lưu thông do đất, đá từ phía ta luy dương tiếp tục sụt xuống với khối lượng lớn.