Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Sáng 26/8, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Xây dựng NTM tại Nghi Lộc.Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Xây dựng Nông thôn mới ở xã Nghi Thái

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại xã Nghi Thái (xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013) và Nghi Xuân (xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn vào giai đoạn 2016-2020). Qua kiểm tra, đồng chí Phó chủ tịch đánh giá cao về kết quả xây dựng NTM của 2 xã về xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt quy hoạch, tổ chức phát triển các ngành nghề, làng nghề theo lợi thế của địa phương, thực hiện tốt quy chế dân chủ, vận động nhân dân thực hiện xây dựng NTM. Đặc biệt, với sự nỗ lực, đoàn kết, Nghi Xuân phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM trước năm 2015.
 
Tại buổi làm việc với BCĐ xây dựng NTM huyện Nghi Lộc, sau khi nghe báo cáo kết quả gần 3 năm thực hiện Chương trình, ý kiến của các phòng, ban chuyên môn của huyện và các đồng chí trong Đoàn công tác, đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu huyện Nghi Lộc: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM,... Đối với những xã quy hoạch có chất lượng và tính khả thi chưa cao cần phải điều chỉnh lại để công bố và thực hiện quy hoạch xây dựng NTM; Chỉ đạo các phòng ban, các ngành của huyện chủ động lồng ghép theo tinh thần Công văn số 8576/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, làng nghề, chế biến hải sản,...; Tập trung chỉ đạo các xã về đích năm 2015 theo Nghị quyết 03-NQ/TU; Sớm thành lập Văn phòng Điều phối NTM của huyện trên cơ sở rút biên chế được tỉnh giao cho các phòng, ban UBND huyện.


Hoàng Đình Ngọc