Lập 9 đoàn kiểm tra về thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI)

Thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014, ngày 21/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã ký các quyết định thành lập 9 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

Theo đó: Năm Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do các ông-bà Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn.

Các nơi đến kiểm tra là Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Thái Nguyên.

Trọng tâm kiểm tra là về công tác tổ chức - cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đối với các cơ quan, đơn vị nói trên.

Bốn Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các ông/bà: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết và Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn.

Các nơi đến kiểm tra là Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ, Ninh Bình, Nghệ An, Lào Cai và Lâm Đồng.

Trọng tâm kiểm tra là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công đối với các cơ quan, đơn vị nói trên.

Các Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý 3 năm nay./.
 
Theo Vietnam+