Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật hoạt động giám sát của quốc hội và HĐND

(Baonghean.vn) - Chiều 8/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND để trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, dự kiến diễn ra trung tuần tháng 10/2015 tới.

Đồng chí Phạm Văn Tấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ trì.

Đồng chí Phạm Văn Tấn - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND gồm có 5 chương 93 điều. Phạm vi điều chỉnh của Luật này quy định về hoạt động giám sát của quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; đại biểu Hội đồng nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát.

Ông Nguyễn Đông Đức - Công tác viên Pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cần bổ sung chế tài đối với các đối tượng chịu giám sát.
Đại diện Thường trực HĐND huyện Nghi Lộc tham gia y kiến góp ý vào dự thảo luật

Góp ý cho dự thảo luật này, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung chế tài xử lý đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp không giải quyết hoặc không trả lời yêu cầu của các chủ thể giám sát để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của giám sát từ các cơ quan quyền lực nhà nước. Đồng thời nâng thời hạn thông báo chương trình và thành phần đoàn giám sát đến các đối tượng chịu sự giám sát từ 10 ngày theo dự thảo lên 15 ngày để đảm bảo sự chủ động cho các đối tượng chịu sự giám sát và có tính khả thi cao. Về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đề nghị cần được luật hóa vào Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND để thực hiện thống nhất, dễ theo dõi và thực hiện, tránh việc một vấn đề được quy định trong nhiều văn bản có tính chất khác nhau.

Bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo luật
Các đại biểu tham gia hội nghị

Liên quan đến việc thành lập đoàn giám sát của HĐND của cấp xã, có ý kiến cho rằng trên thực tế ở hầu hết các địa phương đều chưa thực hiện được, cần phải xem xét lại. Bên cạnh việc đóng góp ý kiến cho từng chương, từng điều, các đại biểu cũng đã tập trung góp ý làm rõ khái niệm về giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra được nêu trong dự thảo của luật, cũng như một số từ ngữ để đảm báo tính chính xác và tránh hiểu sai trong quá trình thực thi Luật khi được ban hành.

Minh Chi