Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi)

(Baonghean.vn) -  Ngày 28/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật phá sản (sửa đổi). Đồng chí Phạm Văn Tấn - Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. 
 
Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) trình Quốc hội kỳ hợp tới có 14 chương, 129 điều (tăng thêm 2 chương, 5 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6).Trong đó, nhiều nội dung đã được chỉnh lý, làm rõ như: tiêu chí xác định doanh nghiệp, Hợp tác xã mất khả năng thanh toán; thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án; vai trò của Viện kiểm sát nhân dân; tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, quyền, nghĩa vụ của quản tài viên; thụ lý đơn, mở thủ tục phá sản; các biện pháp bảo toàn tài sản; tuyên bố doanh nghiệp, Hợp tác xã phá sản...
Toàn cảnh hội nghị
Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh tham gia đóng góp ý kiến
 
Tại hội nghị, đại diện UBMTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư Nghệ An, các sở, ngành... đã thảo luận, có nhiều ý kiến góp ý chất lượng cho Dự thảo Luật phá sản như: Không nên giao cho Tòa án cấp huyện thẩm quyền giải quyết việc phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp giao thì nên quy định rõ phạm vi giải quyết, ví dụ: Tòa án cấp huyện giải quyết việc phá sản đối với những doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở cấp huyện; Xem xét nâng thời hạn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ từ 3 tháng lên 6 tháng khi người có quyền và nghĩa vụ nộp yêu cầu xin mở thủ tục phá sản; Chỉ áp dụng Luật phá sản đối với các đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; Bổ sung chi tiết trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân trong giải quyết việc phá sản, việc kiểm sát quá trình tiến hành thủ tục phá sản; Sửa đổi, giải thích ngắn gọn một số từ ngữ cho rõ ràng, thuần ngôn ngữ Việt, ví dụ: cụm từ "Quản tài viên" nên đổi thành "người quản lý tài sản phá sản"; Quy định rõ việc công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông...
Đại diện Sở KH&ĐT tham gia đóng góp ý kiến
Thông qua hội nghị, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ soạn thảo văn bản tập hợp ý kiến các đại biểu tham gia góp ý để đệ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung hoàn thiện dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi).
 
                                                                                            Nhật Lân