Lên kế hoạch thực hiện mục tiêu Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn về việc xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN (ASCC) 2015-2025. 
 
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ.
 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Đề án thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASCC 2015-2025 nhằm tăng cường kết nối ưu tiên trong nước và khu vực, tăng cường năng lực quốc gia và chủ động hội nhập khu vực, huy động sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình hội nhập của Việt Nam vào Cộng đồng ASEAN nói chung và Cộng đồng ASCC nói riêng.
 
Bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Đề án rà soát hệ thống pháp luật, chính sách, chương trình, chiến lược, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy thực hiện trên cơ sở các mục tiêu và biện pháp của Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN; nghiên cứu, lựa chọn các biện pháp chiến lược thực hiện các mục tiêu phù hợp với ưu tiên của Việt Nam; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để thực hiện các mục tiêu. 

Bên cạnh đó, đề án hướng đến việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN, mục tiêu của Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN; xây dựng cơ chế vận động, thu hút nguồn lực phục vụ mục tiêu xây dựng Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN. 
 
Hội thảo nhận định ASEAN đang hướng tới việc thành lập Cộng đồng vào ngày 31/12/2015. Theo Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015, các nước thành viên Đông Nam Á sẽ cùng phát triển hướng ra bên ngoài, sống trong hòa bình, ổn định, thịnh vượng, liên kết với nhau trong mối quan hệ đối tác và phát triển năng động. 
 
Để thực hiện mục tiêu này, ASEAN đã xây dựng các Kế hoạch tổng thể của ba Cộng đồng bao gồm Cộng đồng chính trị-an ninh (APS), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN (ASCC).
 
Mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng ASCC 2015-2025 là xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, mang lại lợi ích cho người dân, phát triển bền vững, tự cường và năng động. Bối cảnh này đòi hỏi các nước thành viên ASEAN tích cực thúc đẩy các sáng kiến, chủ động hội nhập với mục đích tăng cường các nỗ lực khu vực và lồng ghép các ưu tiên quốc gia trong hội nhập ASEAN, đồng thời xây dựng chính sách quốc gia phù hợp với sự phát triển của cộng đồng ASEAN. 
 
Cùng với sự nỗ lực của khu vực, Việt Nam luôn tham gia hợp tác ASEAN với vai trò một thành viên tích cực, có trách nhiệm thông qua đề xuất ưu tiên hợp tác và lồng ghép các nội dung, định hướng của Cộng đồng vào các kế hoạch, chương trình quốc gia với mục tiêu chung hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015./.
 
Theo Vietnam+