Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Đàn

(Baonghean) - Mỗi năm Nhà xuất bản Nghệ An đều tham gia thẩm định, biên tập và xuất bản hàng chục đầu sách lịch sử huyện, xã đảm bảo được các yêu cầu về mặt nội dung, hình thức và tiến độ thời gian. Cuốn Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Đàn vừa được Nhà xuất bản Nghệ An cho ra mắt bạn đọc đúng dịp tháng Năm lịch sử, bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng từ bạn đọc.

Với 435 trang, bìa cứng, cuốn sách được chia làm 3 chương với các mốc thời gian cụ thể: 1930 – 1945, 1945 – 1975, 1975 – 2012. Người đọc sẽ được đến với sự hình thành, xây dựng và  phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Đàn trong một chặng đường suốt 80 năm (1930 – 2012).Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Đàn ra đời từ những năm 1930, với nòng cốt ban đầu là lực lượng Tự vệ đỏ, thành lập với số lượng chưa nhiều, chưa được xây dựng, tổ chức quy củ, trang bị thô sơ nhưng đã góp phần tạo nên những thắng lợi bước đầu cho cách mạng. Từ nòng cốt ban đầu đó, cùng với thời gian, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Đàn đã được kế thừa truyền thống đấu tranh ngoan cường, bất khuất của cha anh, được tôi luyện và trưởng thành qua các cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931, 1936 – 1939 để góp phần cùng quân, dân cả nước tạo nên sự thành công của Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945.

Cách mạng thành công, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Đàn lại cùng nhân dân cả nước đối mặt với những khó khăn thử thách để bảo vệ chính quyền mới non trẻ trong vòng vây của thù trong, giặc ngoài (1945 – 1946); và trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954)  đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong  suốt 21 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, làm nhiệm vụ của hậu phương, chi viện sức người và sức của cho chiến trường miền Nam, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Đàn cũng đã có những đóng góp rất to lớn, vào sự thống nhất hoàn toàn đất nước và xây dựng, phát triển quê hương từ năm 1976 đến nay.

Nhờ đó, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Đàn đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xứng đáng với lực lượng vũ trang trên mảnh đất quê hương Bác Hồ kính yêu.

Cuốn sách Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Đàn là một trong những món quà có ý nghĩa đối với bạn đọc hôm nay, nhất là lớp trẻ!

                                                          (Nhà xuất bản Nghệ An – 2013)


Nguyễn Ngọc