Liên hiệp Phụ nữ thảo luận dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Các đại biểu tập trung thảo luận sâu về vấn đề tôn giáo, hôn nhân, gia đình và bình đẳng giới.

Ngày 25/2, tại tỉnh Trà Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đại biểu là nữ cán bộ viên chức, tôn giáo, cán bộ hội viên người dân tộc Khmer để đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì hội thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao nội dung Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã kế thừa được các bản Hiến pháp trước đó và hàm chứa xu thế phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, Dự thảo còn nhiều vấn đề cần được bổ sung, tiếp tục làm rõ.

Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận sâu về vấn đề tôn giáo, hôn nhân, gia đình và bình đẳng giới. Trong Điều 27 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều đại biểu đề nghị giữ nguyên nội dung Điều 63 của Hiến pháp năm 1992, nhằm thể hiện đầy đủ hơn về bình đẳng giới, vị thế của phụ nữ trong xã hội và quyền lợi trong việc thực hiện thiên chức làm mẹ.

Tại Điều 25, Khoản 1 Dự thảo ghi: "… Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật," các đại biểu cho rằng chưa thật sự chặt chẽ, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng tôn giáo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên đề nghị sửa thành " Các tôn giáo được Nhà nước công nhận bình đẳng trước pháp luật.”

Về vấn đề hôn nhân và gia đình, trong dự thảo sửa đổi tại Khoản 1, Điều 39, ghi: “Nam, nữ có quyền kết hôn và ly hôn…”

Các đại biểu cho rằng không thể hiện rõ quy định về tuổi kết hôn, trách nhiệm trong việc xây cuộc sống hôn nhân, gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Vì vậy, các đại biểu đề nghị giữ nguyên nội dung Điều 64 của Hiến pháp năm 1992, để khẳng định vai trò của gia đình đối với xã hội và tính nhân văn của dân tộc./.


Theo (vov.vn) - L.T