Liên minh HTX tỉnh dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Nghệ An khóa IV và tập thể cán bộ nhân viên cơ quan do đồng chí Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Phúc Ân, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thay mặt tập thể cơ quan kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước tượng đài Bác.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh cùng cán bộ nhân viên cơ quan nguyện hứa sẽ nỗ lực vươn lên trong hoạt động, sâu sát cơ sở, kịp thời đề xuất tỉnh ban hành cơ chế chính sách cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đưa khu vực kinh tế tập thể tỉnh nhà tiếp tục tăng trưởng khả quan trong nhiệm kỳ 2016- 2021.

Phấn đấu đến năm 2021, toàn khu vực HTX có 70 - 80% HTX khá giỏi, HTX yếu kém còn dưới 5%. Thu nhập bình quân của cán bộ quản lý HTX, thành viên và người lao động  hàng năm tăng từ 10-15%. Đến năm 2021 thu nhập bình quân đạt 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực HTX, tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề đạt từ 7 -7,5%/năm; Giá trị tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề đến 2021 đạt 4.200 – 4.500 tỷ đồng.

Tập thể cán bộ nhân viên cơ quan Liên minh HTX tỉnh cùng hứa với Bác sẽ đoàn kết, chung sức đưa khu vực kinh tế tập thể tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tạo việc làm thường xuyên trong các HTX và Làng nghề cho 3 - 3,5 vạn người, trong đó việc làm mới từ 6.000-8.000 người.

Phấn đấu đến năm 2021, cán bộ quản lý HTX có trên 80% đạt trình độ cao đẳng trở lên, 100% cán bộ HTX được tập huấn bồi dưỡng các kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ về HTX và pháp luật có liên quan.

                                                                     Quỳnh Lan