Loại trừ hiện vật ngoại lai khỏi di tích

Ngành văn hóa sẽ dần dần loại trừ các hiện vật ngoại lai ra khỏi các di tích trên phạm vi cả nước - đại diện Bộ VH-TT&DL vừa công bố.
 
Từ nay đến tháng 7, Bộ VH-TT&DL sẽ thực hiện công tác này tại các di tích của ba tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Nghệ An và Cần Thơ. Các tỉnh, thành còn lại sẽ đánh giá, tổng hợp báo cáo về Bộ, để từ đó có phương án xử lý phù hợp.
 
Quá trình thống kê, đánh giá hiện vật tại các di tích phải có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, để từ đó có biện pháp xử lý chính xác. Các di tích trước khi được công nhận sẽ có danh sách hiện vật, nên các hiện vật ngoại lai sẽ bị loại bỏ. Các di tích nhận cung tiến các hiện vật không đúng với văn hóa, thuần phong, mỹ tục Việt Nam, phải trả lại, không được để trưng bày trong các di tích.
 
Cùng với đó, ngành văn hóa sẽ tổ chức các đợt triển lãm chuyên đề, thông tin sâu đến công chúng những hiện vật mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam.
 
 
Theo Vtv.vn