Lời cảm ơn!

(Baonghean) - Thời gian qua, Báo Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và sự giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các ngành, các cấp, các địa phương; tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tờ báo đảng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Ghi nhận thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Báo Nghệ An. 
 
Ban Biên tập Báo Nghệ An trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, các cơ quan của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, các địa phương trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân đã đến chúc mừng, động viên nhân dịp Báo Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, tập thể Báo Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp và sự tin yêu của nhân dân.
 
T/M BAN BIÊN TẬP
Tổng Biên tập: 
 
Phạm Thị Hồng Toan