Lớp học chữ Thái

(Baonghean) - Huyện Con Cuông đang tiến hành mở 2 lớp chữ Thái Lai Pao, tổng số trên 80 học viên theo học. Mục đích của lớp học là trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản (nguồn gốc, cách viết và cách đọc) về chữ Thái Lai Pao, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn nét bản sắc văn hóa.

Có mặt tại lớp học, chúng tôi ghi lại được một số hình ảnh sau đây...Toàn cảnh lớp học.Các chị là cán bộ huyện cũng mải mê với từng con chữ Thái.Theo mẹ đến lớp học.Làm quen với cách viết chữ Thái Lai Pao.


Công Kiên