Lữ đoàn 215: Sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ “Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội”

(Baonghean.vn) - Sáng nay 12/4, tại Quỳnh Châu- huyện Quỳnh Lưu, Lữ đoàn 215 - Binh chủng Tăng Thiết giáp tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ "Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội". Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Hải- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp.

          
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn cùng sự đoàn kết thống nhất cao của cán bộ, chiến sỹ, sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền nhân dân khu vực đóng quân, Lữ đoàn đã thực hiện có hiệu quả các nội dung mục tiêu của cuộc vận động gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng đơn vị chính quy mẫu mực, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, đảng bộ TSVM, vững chắc.

 

               Binh chủng Tăng Thiết giáp trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Cán bộ, chiến sỹ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lý tưởng cách mạng, có động cơ phấn đấu đúng đắn, trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; giữ vững và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Quân đội, Binh chủng; thực hiện nếp sống văn minh - lành mạnh - tiết kiệm trong việc cưới, lễ kỷ niệm ngày truyền thống và các sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII). Tỷ lệ đơn vị đạt tiểu chuẩn đơn vị có môi trường văn hóa hàng năm tăng.


Phong trào văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh. Đội văn nghệ xung kích của Lữ đoàn hoạt động hiệu quả. Việc xây dựng củng cố các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư đúng mức cả về cơ sở vật chất và phương tiện. Thư viện của Lữ đoàn có gần 10000 nghìn đầu sách, báo, tạp chí các loại, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.


Mục tiêu trong 5 năm tới, Lữ đoàn tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay nhằm xây dựng đơn vị VMTD. Phấn đấu100% cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hoá”, trở thành điểm sáng văn hoá trên địa bàn đóng quân.

         
Dịp này, 3 tập thể, 19 cá nhân đã được Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.


Đặng Cường