Lữ đoàn 414 quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng 03/4, Đảng ủy Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) cho 250 cán bộ, đảng viên đơn vị.                                                      Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Bá Soa – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn và Trung tá Đặng Viết Huỳnh – Đảng ủy viên, Chủ nhiệm chính trị đã phổ biến, quán triệt năm nội dung: về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2013; tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

Theo kế hoạch, trong các ngày 04,15,16 tháng 4, Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận cho các đối tượng còn lại ở khu vực đóng quân thường xuyên và tại 02 tiểu đoàn đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình.


Bùi Đăng Quý (Phòng Chính trị, Lữ đoàn Công binh 414)