#lúa giống

3 kết quả

Giống lúa Bắc Thịnh năng suất cao, ít sâu bệnh

Giống lúa Bắc Thịnh năng suất cao, ít sâu bệnh

(Baonghean) - Từ hơn 2 năm nay, giống lúa thuần Bắc Thịnh do Công ty Giống cây trồng Bắc Trung bộ phối hợp với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT Giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa chuyển giao nghiên cứu và sản xuất đã khẳng định được tính ưu việt của nó tại Nghệ An.