Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực: Đề cao vai trò chính quyền và người dân

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Ngày 1/1/2022, Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về một số vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện luật.
Nghệ An đang có nhiều nỗ lực với nhiều giải pháp đảm bảo công tác BVMTtrong các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hệ thống xử lý chất thải tại Nhà máy sắn Hoa Sơn (Anh Sơn)
 Hệ thống xử lý chất nước thải tại Nhà máy sắn Hoa Sơn (Anh Sơn), tại Nhà máy sữa Vinamilk Cửa Lò và Khu công nghiệp Nam Cấm. Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Thưa đồng chí! Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Xin đồng chí cho biết những điểm mới cần chú ý được quy định trong Luật này?

Đồng chí Thái Văn Nông: Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 (trừ Khoản 3, Điều 29 của Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021).

Luật này quy định về hoạt động BVMT; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Luật quy định 11 chính sách của Nhà nước về BVMT; trong đó có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động BVMT; chính sách tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải; ưu tiên chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về BVMT.

Luật cũng quy định rõ 14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động BVMT; trong đó có xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.

Xả thải không đúng nơi quy định là một trong những hành vi bị cấm. Ảnh: Mai Hoa
Xả thải không đúng nơi quy định là một trong những hành vi bị cấm. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến những quy định mới, Luật BVMT năm 2020 được tập trung vào một số nội dung sau:

- Tích hợp nhiều thủ tục hành chính trong một thủ tục; từ giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, giấy phép xả khí thải công nghiệp, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (theo quy định tại Luật Tài nguyên nước), giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (theo quy định tại Luật Thủy lợi), thành giấy phép môi trường; đồng thời bỏ thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư.

- Phân cấp thẩm định, phê duyệt, cấp phép, xác nhận môi trường các dự án đầu tư/cơ sở sản xuất kinh doanh được chia theo 4 nhóm và 4 cấp: Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trên cơ sở tiêu chí về quy mô, công suất, loại hình sản xuất và yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án. Riêng thẩm quyền của UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm đăng ký môi trường đối với các dự án/cơ sở có phát sinh chất thải nhưng không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

- Quy định việc xử lý chất thải và phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn; quy định áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất nhằm giảm thiểu, kiểm soát chất thải thứ cấp phát sinh, hạn chế tối đa lượng chất thải rắn phải chôn lấp; khuyến khích đồng xử lý chất thải, sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thay thế.

- Môi trường trên địa bàn cả nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân thành các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác.

Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản cần được quan tâm làm tốt hơn. Ảnh: Mai Hoa
Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản cần được quan tâm làm tốt hơn. Ảnh: Mai Hoa
- Luật quy định UBND tỉnh xây dựng và ban hành các chính sách, ưu đãi trong lĩnh vực BVMT, bao gồm các hoạt động xử lý chất thải; xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn; đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng BVMT tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, hoạt động quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, nước thải hộ gia đình...

- Quy định ký quỹ BVMT đối với các hoạt động chôn lấp chất thải; nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu.

- Quy định khuyến kích cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động BVMT: phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quy định khuyến kích cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động BVMT. Ảnh: thu gom, tái chế rác thải thành việc có ích của các tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Quy định khuyến kích cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động BVMT. Ảnh: Người dân thu gom, tái chế rác thải. Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết kế hoạch triển khai, đưa Luật BVMT vào cuộc sống trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Đồng chí Thái Văn Nông: Để đảm bảo các điều kiện triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả các quy định Luật BVMT năm 2020, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 4409/UBND-NN, ngày 30/6/2021. Trong đó yêu cầu tập trung quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật; tổ chức rà soát và xây dựng các văn bản pháp luật hiện hành về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền ban hành (gồm 15 nội dung cần ban hành); thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý về BVMT.

Tính đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh cũng đã trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2030. 

Nghệ An đang có nhiều nỗ lực với nhiều giải pháp đảm bảo công tác BVMTtrong các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hệ thống xử lý chất thải tại Nhà máy sắn Hoa Sơn (Anh Sơn) Nghệ An đang có nhiều nỗ lực với nhiều giải pháp đảm bảo công tác BVMT trong các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hệ thống xử lý chất nước thải tại Nhà máy sắn Hoa Sơn (Anh Sơn), tại Nhà máy sữa Vinamikl Cửa Lò và Khu công nghiệp Nam Cấm. Ảnh: Mai Hoa
Chất thải quặng thiếc được thải trực tiếp ngay trong khu vực sản xuất, hoàn toàn không có bể chứa của Công ty Thiếc Hà An ở Quỳ Hợp. Ảnh tư liệu chụp ngày 15/10/2018.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các nội dung triển khai Luật BVMT, nhất là đảm bảo công tác cải cách hành chính, ủy quyền, phương án BVMT trong quy hoạch tỉnh...

Một vấn đề khó khăn đối với triển khai Luật hiện nay đó là theo Kế hoạch triển khai Luật BVMT được ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sẽ có nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật phải được ban hành trong quý 3 năm 2021.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, các Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật vẫn chưa có nên khó khăn nhiều trong công tác chuẩn bị cũng như sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật khi có hiệu lực.

Ô nhiễm nguồn nước bề mặt là vấn đề đáng quan tâm hiện nay, nhất là trên hệ thống sông, kênh. Ảnh: Mai Hoa
Ô nhiễm nguồn nước bề mặt là vấn đề đáng quan tâm hiện nay, nhất là trên hệ thống sông, kênh. Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Một trong những điểm mới như đồng chí chia sẻ liên quan đến xử lý chất thải và phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn. Vậy để thực hiện một cách triệt để các quy định này trong đời sống xã hội, theo đồng chí cần tập trung các giải pháp nào?

Đồng chí Thái Văn Nông: Về phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn là nội dung mới được đưa vào Luật BVMT năm 2020. Theo đó hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định.

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo các loại: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Việc thực hiện phân lại chất thải rắn sinh hoạt phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có trách nhiệm giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

 Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực: Đề cao vai trò chính quyền và người dân ảnh 7

Việc triển khai quy định về xử lý, phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn trong thực tiễn, không chỉ tỉnh mà hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định rất rõ sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi nguồn lực và cơ sở vật chất để đáp ứng cho việc phân loại chất thải rắn tại nguồn còn hạn chế. Các hướng dẫn về phương thức tổ chức phân loại chất thải rắn tại nguồn hiện chưa ban hành. Sắp tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai nội dung này.

Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung thu hút các nhà đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ xử lý tiên tiến, thân thiện với môi trường; thu hút các nguồn lực đầu tư, trang bị cơ sở vật chất cho việc phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Cùng với đó là tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng, gắn với hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn; tăng cường sự giám sát của các tổ chức cơ sở cũng như chính người dân trong việc phân loại rác tại nguồn.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Tin mới

Nồng độ cồn

Nghệ An: 10 ngày phát hiện, xử lý 157 lái xe vi phạm nồng độ cồn

(Baonghean.vn) -  Sau 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã phát hiện 157 trường hợp lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; chở hàng quá tải, quá khổ 146 trường hợp; tự ý thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng rơi vãi 135 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 457 trường hợp.
U23 Việt Nam.

Sao U23 Việt Nam làm được gì khi trở về CLB?

(Baonghean.vn) - Sau khi kết thúc SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, các tuyển thủ U23 Việt Nam lần lượt trở về CLB chủ quản, tích cực hòa nhập và đón chờ cơ hội trở lại trong các trận đấu tập huấn, đấu bù trước khi V-League 1, 2-2022 được nối lại từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Điều giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm dõi theo là các CLB sẽ sử dụng, bố trí như thế nào các ngôi sao U23, đặc biệt là những người thường xuyên được đá chính tại SEA Games cũng như VCK U23 châu Á vừa qua?
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Hoàng Mai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Hoàng Mai phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2025 với hai chính sách.
Vì hợp lý, hợp tình quá!

Vì hợp lý, hợp tình quá!

(Baonghean.vn) - Ngoài được học kỹ năng bơi, đám trẻ ở bản còn được chỉ dạy kỹ năng sinh tồn một mình, cách thoát khỏi các thảm hoạ thiên tai, cách nhận biết cây cỏ có độc, các hành động bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cá nhân…
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có trọng tâm, trọng điểm

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị các địa phương lựa chọn danh mục đầu tư các dự án trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án có tính khả thi. 
Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

(Baonghean.vn) - Với mong muốn mang đến cho khách hàng sự lựa chọn và kết quả làm đẹp tốt nhất, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thường xuyên hợp tác với các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu; trở thành địa chỉ tân trang nhan sắc uy tín, chất lượng tại Nghệ An, được đông đảo khách hàng tin chọn.
"Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu'

Bài 2: Chuyện buồn về các 'công bộc'

(Baonghean.vn) -  Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác này. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền Nhà nước.
Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn tăng gần 10% so với cùng kỳ bất chấp những khó khăn khách quan và chủ quan. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tạo được thương hiệu, giá trị cao trên thị trường.
 G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

Mặc dù mời 5 quốc gia khách mời từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đến Thượng đỉnh G7 để thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng như môi trường, y tế, an ninh lương thực nhưng cuộc chiến tại Ukraine vẫn chiếm mối quan tâm áp đảo tại Thượng đỉnh G7 vừa kết thúc chiều 28/6 sau 3 ngày làm việc tại Đức.
Cửa Lò

Doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An – Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -  Trước thềm Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đã gửi gắm mong muốn, kỳ vọng về sự mở rộng hợp tác và phát triển bền vững.
Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 3

Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 3: Kiến nghị, giải pháp nâng chất lượng thực thi công vụ

(Baonghean.vn) - Đại diện nhà đầu tư, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư.
Quang Hải

Quang Hải đến Pau FC của Pháp sáng nay 29/6 ; ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tới Pháp sau hành trình kéo dài gần 2 ngày. Anh sẽ có buổi kiểm tra y tế tại Pau FC vào hôm nay (29/6);  ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á năm 2022 vào chiều tối 28/6. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên lực lượng của đội đã không thể có những cầu thủ trẻ tốt nhất.
chống hạn

Nông dân 'thủ phủ' rau màu ở Nghệ An căng mình chống hạn

(Baonghean.vn) - Vùng bãi ngang ở huyện Quỳnh Lưu là nơi trọng điểm về sản xuất rau màu hàng hóa lớn nhất  Nghệ An. Thời tiết nắng nóng gay gắt đã làm ảnh hưởng đến cây trồng, thậm chí có nhiều diện tích rau màu bị khô cháy. Nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra, nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ.
Đức 'đi ngược chiều gió' với chính mình để hồi sinh nhiệt điện than thoát khí đốt Nga

Đức 'đi ngược chiều gió' với chính mình để hồi sinh nhiệt điện than thoát khí đốt Nga

(Baonghean.vn) - Từng đưa ra cam kết theo đuổi chính sách năng lượng xanh, thế nhưng, giờ đây Đức dường như lại đi “ngược chiều gió” với chính mình. Đức đang phải vật lộn để lấp đầy các địa điểm lưu trữ khí đốt, kể từ khi Nga siết nguồn cung. Một trong số các giải pháp khả thi mà Berlin sẽ theo đuổi, chính là khởi động lại các nhà máy nhiệt điện than, dù có thể tác động nặng nề lên nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.
Người lao động "quay quắt" trong nắng nóng

Người lao động "quay quắt" trong nắng nóng

(Baonghean.vn) -  Những ngày này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An trời nắng như đổ lửa. Nền nhiệt cao, cộng với hiệu ứng gió Lào càng khiến cho cái nóng trở nên quay quắt. Nắng nóng đỉnh điểm, những người lao động ngoài trời lại vất vả gấp đôi, gấp ba ngày thường.
Lớp 10

Nghệ An: Khó dự đoán điểm chuẩn lớp 10

(Baonghean.vn) - Điểm thi lớp 10 là căn cứ để các trường THPT xét tuyển đầu vào. Năm nay, do số lượng học sinh đăng ký dự thi ở các trường đều tăng nên mức điểm chuẩn của các nhà trường cũng có nhiều sự điều chỉnh so với năm học trước.