#lương cơ sở

24 kết quả

Cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7

Cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước.
8 thay đổi lớn về lương, BHXH người lao động cần biết

8 thay đổi lớn về lương và BHXH người lao động cần biết

(Baonghean.vn) - Bổ sung quy định về mức lương tối thiểu vùng theo giờ; Sửa đổi luật để giảm tình trạng hưởng BHXH 1 lần; Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH... là những thay đổi lớn trong chính sách về cải cách tiền lương và BHXH người lao động cần biết.
Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng

Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm). Trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.
Lương cơ sở sẽ lên 1,3 triệu đồng từ 1/7/2017

Lương cơ sở sẽ lên 1,3 triệu đồng từ 1/7/2017

(Baonghean.vn) - Quốc hội đã chính thức thông qua phương án điều chỉnh lương cơ sở tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/7/2017. Chính sách này dự kiến tiêu tốn khoảng 6.600 tỷ đồng ngân sách trung ương, chưa kể 1.900 tỷ đồng hỗ trợ 50% nhu cầu tăng lương của lực lượng vũ trang.
Áp dụng mức thu BHXH, BHYT, BHTN mới theo lương cơ sở 1.210.000 đồng

Áp dụng mức thu BHXH, BHYT, BHTN mới theo lương cơ sở 1.210.000 đồng

Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đỗ Văn Sinh vừa ký ban hành Công văn 2026/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng.