Lương ngành điện: Bộ Công Thương không ngoài cuộc!

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, ngành điện lỗ mà lương vẫn cao vì do “lỗ chính sách” chứ không liên quan đến quản trị doanh nghiệp của EVN.

Trả lời Nhân dân (chiều 6/1) về ý kiến cho rằng, Bộ Công Thương không để ý đến phần lương của ngành điện trong những giải trình gần đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định: "Tôi cũng đã có dịp giải trình, báo cáo Quốc hội, cử tri cả nước khi tham gia trả lời chất vấn cùng Bộ trưởng Vương Đình Huệ. Tôi xin nói rằng, Bộ Công Thương chưa bao giờ phát biểu rằng Bộ không để ý tới lương của ngành điện".Vừa qua EVN công bố mức lương bình quân 7,3 triệu đồng

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, về các chỉ tiêu liên quan đến lương, Bộ LĐ,TB&XH được Chính phủ giao chức năng là cơ quan đầu mối về vấn đề này. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Công Thương chỉ tham gia, không quyết định và cũng không quy định về lương cho ngành điện. Bộ LĐ,TB&XH theo quy định là cơ quan chủ trì việc xem xét và quyết định đơn giá tiền lương cũng như theo đó là quỹ tiền lương cho công ty mẹ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Căn cứ phê duyệt lương là chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh điện.

Bộ trưởng lấy ví dụ, năm 2010, kế hoạch giao cho ngành điện là hơn 90 tỷ kWh. Bộ LĐ,TB&XH đưa ra đơn giá tiền lương được tính trên 1000 kWh là 5.434 đồng, nhân lên với hơn 90 tỷ kWh sẽ ra đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương cho công ty mẹ của Tập đoàn. Còn lại, các công ty thành viên, cũng theo quy định, đều là doanh nghiệp nhà nước, do Hội đồng thành viên tập đoàn xem xét và quyết định có tham khảo ý kiến của Bộ LĐ,TB&XH.

Như vậy, có nghĩa là, câu chuyện liên quan tới tiền lương của ngành điện, với tư cách là doanh nghiệp nhà nước do các cơ quan quản lý nhà nước mà chủ trì là Bộ LĐ,TB&XH kiểm tra và quyết định.

Bộ Công Thương có trách nhiệm tham gia khi xem xét đăng ký kế hoạch của ngành điện, trong đó có chuyện tiền lương khi phối hợp với Bộ LĐTBXH, nhưng tiếng nói quyết định và chủ trì là Bộ LĐTBXH.

Vừa qua theo phản ánh, có sự việc lương cao- thấp ở ngành điện, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Theo tôi, qua kết quả kiểm tra sẽ thấy việc thực hiện của ngành điện như thế nào trong vấn đề tiền lương.
Tôi muốn nói thêm về câu chuyện tại sao lỗ vẫn được hưởng lương và lương tương đối cao theo dư luận phản ánh, ngành điện vừa thực hiện kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị do Chính phủ giao. Lỗ vừa qua của ngành điện là lỗ kinh doanh điện, đây là “lỗ chính sách”.

Nếu thực hiện đúng theo các quy định đối với doanh nghiệp sản xuất, ngành điện được phép về nguyên tắc bán sản phẩm của mình phải cao hơn giá thành thì không có câu chuyện lỗ. Nhưng tôi xin khẳng định rằng, đây là lỗ chính sách và lỗ này không liên quan đến quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nếu họ thực hiện đúng cơ chế giá thị trường thì không có câu chuyện lỗ như vừa rồi.

Về vấn đề tiền lương của ngành điện, chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia góp ý kiến với Bộ LĐTBXH chứ không phải là đứng ngoài cuộc…/.


Theo VOV