#Mặt trận Tổ quốc Nghệ An

3 kết quả

Mặt trận

Cần khẳng định rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác đối thoại với nhân dân

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp cần rà soát lại hệ thống văn bản, bám sát các quy định của Trung ương của tỉnh để định hình lại chức năng, nhiệm vụ của mặt trận trong thực hiện công tác đối thoại với nhân dân.