Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ

(Baonghean) - Chiều ngày 18/10, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả kiểm tra, tự kiểm tra về công tác mặt trận giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2008 - 2013).

Thời gian qua, MTTQ các cấp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị địa phương; tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng nông thôn mới, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… đạt kết quả tốt. Công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện đúng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ…

UBMTTQ tỉnh cũng hướng dẫn mặt trận cơ sở tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2011); kế hoạch tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”; kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ và gặp mặt các cá nhân tiêu biểu phong trào: “Làm nhiều việc tốt của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An”.


Nguyễn Thành Duy