Màu cờ Trường Sa

Võ Văn Thoan
 
Màu cờ Trường Sa
 
Đảo nổi đảo chìm
Khát vọng
Tháng năm này
Thành tuyến đầu Tổ quốc.
 
Đông rét cắt da
Hạ nung nắng lửa
Giữa mênh mông 
Mà thiếu nước, thừa trời
Bạc đầu con sóng dữ
Nỗi nhớ nghiêng đêm vỗ bờ...
 
Nơi đây nhuộm thắm màu cờ
Không phai được
Dẫu muôn trùng xa cách
Không quên được
Dẫu mái đầu sớm bạc
Màu niềm tin
Đất Mẹ gửi anh cầm!