Miễn nhiệm, cách chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Thanh Chi (Thanh Chương)

(Baonghean) - Báo Nghệ An số 9342, ra ngày 7/3/2013 có bài viết: “Về sự việc ở xã Thanh Chi, Xử lý nghiêm các đối tượng liên quan”, phản ánh thực trạng nhiều năm nay ở xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương do chính quyền xã buông lỏng quản lý, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân đã để xảy ra nhiều  sai phạm trong chi trả chế độ cho người cao tuổi, người tàn tật, tâm thần, lập khai tử cho người đang sống, nâng tuổi cho người cao tuổi để hưởng chế độ....

Với những sai phạm nghiêm trọng trên, Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Chi; cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thanh Chi  đối với ông Phùng Văn Điền; khai trừ khỏi Đảng với ông Trần Đình Nhuận, nguyên cán bộ chính sách xã.

UBND huyện Thanh Chương cũng đã ban hành quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông Nguyễn Duy Ngọc; cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch xã với ông Lê Văn Thủy, khiển trách ông Nguyễn Quang Chế, cán bộ trực Đảng.


Mỹ Hà