Mỗi lớp mẫu giáo được nhận tối đa 35 trẻ

(Baonghean) - Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT về Điều lệ trường mầm non, số trẻ được quy định tối đa cho mỗi nhóm tuổi được nêu rõ: 15 trẻ/lớp tuổi từ 3 - 12 tháng tuổi; 20 trẻ với nhóm 13 - 24 tháng tuổi và 25 trẻ/lớp với từ 25 - 36 tháng tuổi.
 
Lớp mẫu giáo cũng quy định, trẻ từ 3 - 4 tuổi không quá 25 cháu/lớp, tương tự trẻ 4-5 tuổi là 30 cháu và 5 - 6 tuổi là 35 cháu. Điều lệ cũng chỉ rõ, nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép.
 
Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có một trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sỹ số của lớp được giảm năm trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá hai trẻ cùng một loại tật. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành. Nếu nhóm, lớp có từ 2 giáo viên trở lên thì phải có 1 giáo viên phụ trách chính.
 
Bên cạnh đó, nhà trường, nhà trẻ có thể có thêm nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo (gọi là điểm trường) ở những địa bàn khác nhau để thuận tiện cho trẻ đến trường. Phụ trách điểm trường sẽ do một phó hiệu trưởng hoặc một giáo viên phụ trách lớp mỗi trường, mỗi nhà trẻ không có quá 7 điểm trường. 
 
Các nhà trường, nhà trẻ phải đảm bảo định kỳ kiểm tra sức khỏe trẻ em hai lần trong một năm học. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ em: trẻ dưới 24 tháng tuổi một tháng cân trẻ một lần; trẻ trên 24 tháng tuổi một quý cân trẻ một lần.
 
T.P (tổng hợp)