Một số thông tin các đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dự các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ khai mạc vào ngày 25/1. Dịp này, mời quý độc giả cùng Báo Nghệ An điểm qua những thông tin đáng chú ý của các đoàn đại biểu Nghệ An qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất:

Xô viết Nghệ -Tĩnh (1930-1931) là một sự kiện lịch sử cách mạng hiển hách chưa từng có ở các nước thuộc địa. Đế quốc Pháp thực hiện một cuộc khủng bố trắng, mưu dìm phong trào trong biển máu nhưng rồi chính từ đây, các cơ sở của Đảng lại sớm được hồi phục. Có đảng viên nòng cốt từ đất này sớm liên lạc được với Ban hoạt động hải ngoại của Đảng lúc bấy giờ, do đồng chí Lê Hồng Phong chủ trì. Nhờ đó, Đại hội I của Đảng ta được triệu tập tại Ma Cao (Trung Quốc) vào tháng 3/1935. Hai đồng chí đoàn Nghệ An là Ngô Tuân và Võ Nguyên Hiến được cử làm đại biểu sang tham dự. Tại Đại hội này, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Một thời gian sau, đồng chí Hà Huy Tập thay, tiếp đến là các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh…

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Ảnh tư liệu
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Ảnh tư liệu

Đại hội II của Đảng họp từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đại hội có 158 đại biểu tham dự. Đại hội quyết định đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn và bàn việc đưa Đảng ta ra hoạt động công khai. Đại hội bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Đoàn đại biểu Đảng bộ Nghệ An đi dự đại hội này do đồng chí Minh Châu (Bí thư Tỉnh ủy) dẫn đầu.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh tư liệu

Họp tại Hà Nội (từ đây, tất cả các Đại hội toàn quốc của Đảng đều họp tại Thủ đô Hà Nội) từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960, có 500 đại biểu tham dự. Đại hội vạch ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ Nhất (tức Tổng Bí thư) Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đoàn đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội III do đồng chí Võ Thúc Đồng - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Đoàn đã mang đến Đại hội Đảng toàn quốc những thành tích mà tỉnh nhà vừa đạt được. Nổi bật nhất là việc xây dựng thành công 670 hợp tác xã nông nghiệp, gồm 18.556 hộ, trong đó có 12 hợp tác xã đạt tiêu chuẩn bậc cao. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần này, đồng chí Võ Thúc Đồng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. Ảnh: Báo Nhân dân
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Ảnh tư liệu Báo Nhân dân

Họp từ 14 đến 20/12/1976, gồm 1.000 đại biểu trong cả nước tham dự, là Đại hội tổng kết thắng lợi sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc và đưa cả nước và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã bầu đồng chí Lê Duẩn làm Tổng Bí thư.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ Tĩnh tham gia Đại hội do đồng chí Nguyễn Sĩ Quế - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Đoàn mang đến Đại hội những thành tích mới của tỉnh trong đó có việc khởi công xây dựng công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ và công tác di dân khai hoang, phát triển kinh tế. Tại Đại hội này, đồng chí Trương Kiện, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V họp từ ngày 27 - 31/3/1982 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân dân
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội.  Ảnh tư liệu

Họp từ ngày 27/2 đến ngày 3/3/1982, quyết định những vấn đề lớn về phát triển kinh tế, trong đó coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Đồng chí Lê Duẩn và sau đó là đồng chí Trường Chinh (7/1986 - 12/1986) được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Nghệ Tĩnh đi dự Đại hội lần này do đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Đoàn đại biểu của tỉnh đã mang tới Đại hội Đảng toàn quốc thành tích là các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đức Thọ, Can Lộc, Hưng Nguyên, Đô Lương đạt năng suất bình quân lúa 5 tấn/ha, đưa tổng sản lượng lúa của Nghệ Tĩnh năm 1981 lên 72,2 vạn tấn(cao nhất kể từ năm 1976). Đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Ảnh: Báo Nhân dân
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng.  Ảnh tư liệu

Đại hội họp từ 15 đến 18/12/1986. Đại hội quyết định đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ Nghệ Tĩnh tham dự Đại hội do đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Đoàn mang đến Đại hội quyết tâm của tỉnh trong những năm tới là sẽ thực hiện tốt công cuộc đổi mới, đưa sản lượng lương thực hàng năm của tỉnh đạt từ 950.000 tấn trở lên và đến năm 1990 tổng giá trị sản xất công nghiệp địa phương của Nghệ Tĩnh sẽ là 2 tỷ 800 triệu đồng.

Ngày 14/2/1987, đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm - Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ - Tĩnh để giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Bá giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Ảnh tư liệu
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. Ảnh tư liệu

Họp từ 24 đến 27/6/1991, là Đại hội tiếp tục đổi mới, quyết định mở cửa và hội nhập quốc tế, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham gia Đại hội lần này do đồng chí Nguyễn Bá - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Thành tích mới của tỉnh dâng lên Đại hội là Nghệ An đã đẩy mạnh công tác liên doanh và đầu tư hợp tác,  nhờ đó đã tạo ra những sản phẩm mới như: bia, thịt đông lạnh, mì ăn liền, dệt kim, thuộc da. Công nghiệp ngoài quốc doanh đã được khuyến khích. Năm 1990, sản lượng điện của tỉnh tăng 90.000 KW/giờ. Đồng chí Nguyễn Bá được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Nguồn tuyengiao.vn
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Nguồn tuyengiao.vn

Họp từ 28/6 đến 1/7/1996, tổng kết 10 năm đổi mới và quyết định đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục đích dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư và sau đó là đồng chí Lê Khả Phiêu (từ 12/1997 đến 4/2001).

Đoàn đại biểu của Đảng bộ Nghệ An do đồng chí Nguyễn Bá - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Đoàn mang đến Đại hội  thành quả của 5 năm đổi mới trên đất Nghệ An. Năm 1995 tỉnh đạt gần 66,7 vạn tấn lương thực, 24,2 triệu USD hàng xuất khẩu, thu ngân sách trên địa bàn đạt 291 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 1994. Đồng chí Nguyễn Bá được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: TTXVN
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Ảnh: TTXVN

Họp từ 19 đến 22/4/2001. Đại hội quyết định đẩy mạnh công nghiệp hóa, khoa học hóa, hiện đại hóa toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đoàn đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội do đồng chí Trương Đình Tuyển dẫn đầu. Đó là lúc Nghệ An đã đạt thêm nhiều thành tích mới: năm 2000, toàn tỉnh đạt 85 vạn tấn lương thực. Nét mới là cũng năm đó, tỉnh đã có 13.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, đưa tổng sản lượng đánh bắt lên 29.000 tấn và hàng xuất khẩu thủy sản đạt 4 triệu USD.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X:

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Ảnh tư liệu
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Ảnh tư liệu

Họp từ 18 đến 25/4/2006. Đại hội xác định tăng cường phát triển kinh tế, định ra phương hướng phấn đấu cho kế hoạch kinh tế quốc dân 2006 - 2010, đưa đất nước tiếp tục hội nhập và phát triển. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thế Trung - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Thành tích của Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An dâng lên Đại hội Trung ương lần này là: Trong 5 năm (2001 - 2005), tốc độ tăng trưởng của Nghệ An đạt 10,3%; nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ phát triển đồng đều. Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, tỷ trọng nông nghiệp từ 44,3% năm 2000, đến 2005 còn: 34,2%. Đó cũng là thời kỳ Nghệ An đã thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả các chương trình: xóa đói giảm nghèo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thế Trung được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI:

Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng. Ảnh tư liệu
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ảnh tư liệu

Đại hội họp từ 12 đến 19/1/2011. Mục tiêu của Đại hội là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Nghệ An đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần này gồm trên 25 thành viên do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Đoàn Nghệ An dâng lên Đại hội Trung ương quyết tâm từ 2011 đến 2015, tỉnh sẽ phấn đấu để có tốc độ  tăng trưởng GDP 11-12% năm. GDP bình quân đầu người sẽ đạt từ 33-34 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm. Đồng chí Phan Đình Trạc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII:

Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. Ảnh: dangcongsan.vn
Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. Ảnh: dangcongsan.vn

Đoàn Đại biểu Đảng bộ Nghệ An về dự Đại hội XII gồm 29 thành viên (5 đại biểu nữ), do đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Đoàn dâng lên Đại hội Trung ương quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An là: “Phấn đấu đưa sản xuất nông nghiệp thời kỳ 2016-2020 đạt từ 4,5 đến 5,0%” (hàng năm). Và “tăng giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng bình quân hàng năm 15-16%”.

Nay chúng ta đang đứng trước thềm Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đoàn đại biểu Đảng bộ Nghệ An gồm 35 đồng chí (trong đó 2 đại biểu dự khuyết, 6 đại biểu nữ, 4 đại biểu Trung ương phân công sinh hoạt cùng đoàn). Đoàn sẽ do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu.

Đoàn sẽ dâng lên Đại hội Đảng toàn quốc mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ Nghệ An trong thời gian tới là : “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa con người xứ Nghệ, chủ động đổi mới, sáng tạo, đưa Nghệ An phát  triển nhanh và bền vững để đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực và năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”. 

Tin mới

Kết quả các trận đấu diễn ra ngày 10/6

Kết quả các trận đấu diễn ra ngày 10/6

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu thứ 2, giành trọn 6 điểm qua 2 trận thắng, đội Nhi đồng Diễn Châu vững vàng ngôi đầu bảng B. Ở các bảng đấu khác, các đội nhất, nhì bảng sẽ hiện rõ sau ngày mai 11/6.
Highlight: TN TX.Cửa Lò (Xanh đen) - TN Kỳ Sơn (4-3)

Highlight: TN TX.Cửa Lò (Xanh đen) - TN Kỳ Sơn (4-3)

(Baonghean.vn) - Trận ra quân, cả 2 đội bóng TN TX.Cửa Lò và TN Kỳ Sơn đều thất bại. Ở lượt trận thứ 2, TN TX Cửa Lò đã cho thấy quyết tâm giành điểm và khán giả đã được chứng kiến trận đấu mãn nhãn với 7 bàn thắng được ghi nghiêng về đội TN TX. Cửa Lò.
Theo giới chuyên môn: Đây là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho tới nay. Ảnh: Đức Anh

Thiếu niên Cửa Lò giành chiến thắng trước Kỳ Sơn trong trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

(Baonghean.vn) - Trong hiệp 1, đội thiếu niên Kỳ Sơn ghi bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, bước vào hiệp 2, đội Thiếu niên Cửa Lò đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Đây được xem là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho đến nay.
Tản văn hay: Xe đạp thồ trong nỗi nhớ tháng năm

Tản văn hay: Xe đạp thồ trong nỗi nhớ tháng năm

(Baonghean.vn) - Với lối viết mềm mại, nhiều cảm xúc, tác phẩm đã chạm đến sự rung cảm trong lòng độc giả, bởi nếu như văn chương giúp tác giả ghi lại dấu ấn ký ức thì nó cũng khiến người đọc lưu giữ ký ức ấy, và khơi gợi trong họ những kỉ niệm ngọt ngào khác từng có trong cuộc đời.
Bên lề sân cỏ: Chờ vận đỏ!

Bên lề sân cỏ: Chờ vận đỏ!

(Baonghean.vn) - Hình như màu đỏ đã mang lại phép mầu nhiệm khi Thiếu niên Kỳ Sơn đã dẫn trước tỷ số nhưng vào những phút cuối hiệp 2, Thiếu niên Cửa Lò dồn dập tấn công, lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Căn cước sửa đổi; Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập; Nhiều hoạt tình nguyện của tuổi trẻ; Khai mạc Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An; Sôi động giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An... là những thông tin nổi bật ngày 10/6.
Bên lề sân cỏ: Nỏ dệ 'ăn' được choa mô!

Bên lề sân cỏ: Nỏ dệ 'ăn' được choa mô!

(Baonghean.vn) - Khi cầu thủ nhí Diễn Châu đang tìm hướng đá thích hợp, được đồng đội nhắc “sút thẳng gôn luôn đi” thì ngay lập tức, cầu thủ đội Thái Hoà đáp trả “Định 'ăn gỏi' choa à? Nỏ dệ mô!”.
Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Nghi Lộc: 9-0

Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Nghi Lộc: 9-0

(Baonghean.vn) - Sở hữu đội hình cầu thủ có lối chơi, kỹ thuật chắc chắn, Nhi đồng Tân Kỳ đã dội một "cơn mưa bàn thắng" trước Nhi đồng Nghi Lộc với tỷ số 9-0. Trong đó, cầu thủ số 4 Cao Huy Hoàng đã ghi 4 bàn thắng liên tiếp chỉ trong hiệp 1.
Bên lề sân cỏ: Trận đấu cuối cùng

Bên lề sân cỏ: Trận đấu cuối cùng

(Baonghean.vn) - HLV Mai Thái Uy ngậm ngùi : “Đây là trận đấu cuối cùng trong nghiệp làm huấn luyện viên của thầy. Các con hãy đá hết mình, cống hiến hết mình, nỗ lực hết mình, dù thắng hay thua thì cũng đã đá hết sức mình”.