Mua báo đảng trong trường học: Cách làm trách nhiệm ở Anh Sơn

(Baonghean) - “Nếu các trường học không trả tiền mua báo đảng thì Bưu điện thu tiền của trưởng phòng” - Đó là lời khẳng định thể hiện sự kiên quyết và đầy trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện của Trưởng phòng GD-ĐT huyện Anh Sơn về việc đặt mua và sử dụng báo đảng ở tất cả các trường học trên địa bàn...
 
Đọc báo đầu giờ ở Trường THCS Anh Sơn.
 
Lâu nay, ở huyện Anh Sơn, ngoại trừ Đảng ủy các xã Phúc Sơn, Đức Sơn đặt, cấp báo đảng cho các trường học trên địa bàn; các trường học xã Cao Sơn, Thành Sơn, Đỉnh Sơn và một số trường lẻ ở các xã đặt báo cả năm, thì các trường học còn lại trên địa bàn huyện đều cắt báo vào dịp nghỉ hè. Không những vậy, bước vào năm học mới, các trường này vẫn không tự giác trong việc đặt mua và sử dụng báo đảng, mà gần như chỉ để đối phó khi bị kiểm tra, nhắc nhở. Hàng năm, đầu mỗi năm học, Phòng Giáo dục huyện Anh Sơn đều có công văn hoặc thông báo chỉ đạo về việc bắt buộc các trường học đặt các loại báo theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó có ít nhất phải có một số báo đảng; cụ thể như thông báo mới nhất của năm học 2014 - 2015 số 197, ngày 26/9/2014 yêu cầu: “…Việc đặt báo đảng phải duy trì liên tục trong năm, phải lưu báo đầy đủ để tiện tra cứu và kiểm tra…”. Tuy nhiên, nhiều trường học  trên địa bàn thiếu tự giác khiến Bưu điện khá vất vả trong việc cập nhật số liệu để báo cáo Phòng Giáo dục và Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. 
 
Trao đổi về quan điểm và giải pháp để 100% chi bộ trường học có báo đảng, ông Nguyễn Đức Vĩnh - Trưởng phòng GD – ĐT huyện Anh Sơn cho biết: “Báo đảng là tài liệu bắt buộc đối với các đơn vị có tổ chức đảng. Phòng thực hiện chỉ đạo của sở, đầu năm học đều có công văn, thông báo yêu cầu các trường học thực hiện, nhưng thời gian qua còn thiếu kiểm tra, bỏ “lọt” tình trạng do nhận thức của một số bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường về việc thực hiện chỉ thị của cấp trên chưa nghiêm túc, nên không mua báo, không có thói quen sử dụng tài liệu của Đảng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo cả về chuyên môn và công tác đảng… Để chấn chỉnh tình trạng này, phòng đã đề nghị Bưu điện huyện đặt báo đồng loạt từ quý 4/2014, đồng thời giao các chuyên viên phụ trách các cấp học có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên. Đồng thời, trên cơ sở ngày 29/9/2014, Sở Giáo dục - Đào tạo đã chọn Anh Sơn làm điểm chỉ đạo “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014”, nên phòng cũng kết hợp chỉ đạo, khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng thường xuyên, có hiệu quả báo đảng để không lãng phí thông tin từ nguồn tài liệu chính thống này…”.
 
Như vậy, bắt đầu từ quý 4 năm nay, 100% chi bộ trường học của huyện Anh Sơn có đủ báo đảng để làm tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt chi bộ. Theo đó, Bưu điện sẽ làm công tác đặt, cấp báo đảng đồng loạt cho tất cả các trường học từ ngày đầu của mỗi quý, sau đó gửi phiếu đặt báo về để nhà trường có căn cứ thanh toán. Các trường học có trách nhiệm thanh toán tiền đặt báo cho Bưu điện đầy đủ, nếu trường học nào không chịu trả tiền mua báo đảng cho Bưu điện thì “Trưởng phòng sẽ chịu trách nhiệm”.
 
Theo chân thầy Nguyễn Văn Lĩnh - Phó phòng GD – ĐT huyện Anh Sơn phụ trách cấp tiểu học đến kiểm tra việc mua, sử dụng báo đảng tại Trường Tiểu học Khai Sơn, chúng tôi được thầy Trần Văn Coóng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thành thật chia sẻ: “Thực tế, trường chúng tôi không phải để “trắng” báo đảng thường xuyên. Mà vì 3 tháng nghỉ hè, các giáo viên đều không có mặt ở trường, chỉ có đồng chí bảo vệ ở lại, nhưng cũng không trực thường xuyên, nếu đặt báo rồi đưa đến không có người sử dụng thì cũng rất lãng phí. Bên cạnh đó, tôi còn băn khoăn bởi chi bộ trường trực thuộc Đảng ủy xã Khai Sơn, nhưng đảng ủy chỉ đặt báo cho chi bộ nông thôn mà không đặt báo cho chi bộ trường học? Nguồn kinh phí của trường rất hạn chế, để mua báo đảng chúng tôi phải tiết kiệm trích từ nguồn chi thường xuyên do Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện hỗ trợ và một phần từ một nửa đảng phí được để lại. Mặt khác, do Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã có Trang thông tin điện tử, nhà trường đã nối mạng Internet, các giáo viên cũng dùng điện thoại đời mới nên việc cập nhật dễ dàng, việc sử dụng báo in vì thế hạn chế. Dù vậy, hiện chúng tôi đã nhận thức rõ và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên về đặt mua, sử dụng báo đảng trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời khuyến khích cán bộ, giáo viên sử dụng báo đảng nhiều hơn để cập nhật thông tin thời sự của tỉnh”. Trong danh sách do Bưu điện huyện Anh Sơn cập nhật những đơn vị trường học thực hiện chưa nghiêm túc việc đặt mua báo đảng, có Trường Tiểu học Thành Sơn. Thầy Nguyễn Công Ánh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết: “Trường chúng tôi chỉ “cắt” báo dịp nghỉ hè do cán bộ, giáo viên không có mặt ở trường; hoặc đôi khi do văn thư không chú ý nên có tháng, có quý quên đặt; còn ngay khi vào năm học mới, chúng tôi tiếp tục thực hiện chỉ đạo đặt mua, sử dụng báo đảng của cấp trên. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt chi bộ vẫn phát huy sử dụng báo Nghệ An, điểm các thông tin thời sự nóng ... Bây giờ, việc đặt mua báo đảng được Phòng GD – ĐT huyện chỉ đạo phải thường xuyên, chúng tôi vừa tiếp thu sự nhắc nhở về những hạn chế thời gian qua, vừa quán triệt chỉ đạo của phòng để thời gian tới thực hiện nghiêm túc”… 
 
Trong thực hiện quy định đặt mua, sử dụng báo đảng trong trường học trên địa bàn tỉnh, mỗi địa phương và Phòng Giáo dục - Đào tạo có một cách làm khác nhau. Nhưng, cách mà Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Anh Sơn thống nhất cho Bưu điện đặt, cấp báo đảng đồng loạt, gửi phiếu cho các trường thanh toán sau khi đã gửi công văn, thông báo chỉ đạo; và nhất là sự thể hiện quyết tâm “trường học không trả tiền mua báo đảng thì Bưu điện thu tiền của Trưởng phòng GD - ĐT” như khẳng định của ông Trưởng phòng GD – ĐT huyện Anh Sơn cần được học tập, nhân rộng.
 
Đạm Phương