Mua BHYT cho người có công với cách mạng từ 1/1/2013

(Baonghean) Ngày 16/7/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Trong đó, đáng chú ý là quy định Nhà nước mua Bảo hiểm Y tế (BHYT) và khám, chữa bệnh theo chế độ quy định của pháp luật về BHYT cho các trường hợp: Người có công với cách mạng và thân nhân của họ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người phục vụ bà mẹ Việt Nam Anh hùng; người phục vụ thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh cũng bổ sung thêm một số chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng như: Trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của 02 liệt sỹ trở lên; ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề đối với con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm/lần đối với bệnh binh. Trường hợp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.

Riêng đối với người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% thì tiếp tục hưởng chế độ cho đến ngày 31/12/2012 và được chuyển sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% kể từ ngày 1/1/2013.

Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 2/7/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2012.


N.T (Tổng hợp)