Năm 2013, tập trung tái cơ cấu VNPT

Sau khi có kết luận thanh tra VNPT, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ có ý kiến chính thức về phương án tái cơ cấu tập đoàn này.

Sáng 18/2, tại buổi gặp mặt cán bộ của Bộ Thông tin Truyền thông đầu Xuân Quý Tỵ 2013, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, trên cơ sở tái cấu trúc VNPT, Bộ sẽ tiến hành tái cơ cấu với các doanh nghiệp viễn thông khác không phân biệt cấp chủ quản hay sở hữu.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2013 năm tổ chức ngày 24/12/2012, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT cho biết, mô hình tái cơ cấu tập đoàn VNPT đã gửi lên Bộ Thông tin Truyền thông, Chính phủ nhưng chưa có phản hồi.

Ông Trận cho rằng, yếu điểm lớn nhất của VNPT là ra đời lâu, mô hình không phù hợp điều kiện cạnh tranh, môi trường yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, VNPT muốn cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra khung mô hình cụ thể vì thực tế mô hình sản xuất kinh doanh rất nhiều biến động nên có thể đa dạng mô hình. Vì vậy, nếu cứ phải trình duyệt, tham khảo ý kiến nhiều địa phương thì không theo kịp với thực tế và sự phát triển.

Trước kiến nghị này của VNPT, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, Đề án tái cơ cấu VNPT thì Bộ chưa có ý kiến trả lời chính thức với Chính phủ và VNPT vì tái cơ cấu doanh nghiệp có nhiều vấn đề quan trọng, trong đó phải sản xuất - kinh doanh theo đúng ngành nghề, phải tổ chức bộ máy phù hợp với nhiệm vụ, nguồn lực tài chính, nhân lực.

Thủ tướng đang cho thanh tra VNPT nên kết luận thanh tra cũng góp phần thẩm định về tái cơ cấu tập đoàn này sát hơn. Vì vậy, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra VNPT, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ có ý kiến chính thức về phương án tái cơ cấu tập đoàn này./.


Theo (vov.vn) - L.T