Năm 2016: Nghệ An cần tạo đột phá lớn và giành nhiều kết quả

(Baonghean.vn) - Chiều 9/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, lần thứ 2 để nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2015, kế hoạch năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020; thảo luận và thông qua một số quy chế, chương trình làm việc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, Đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Phó Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2015, Nghệ An có nhiều sự kiện nổi bật, đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Trong năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo phương pháp tính mới ước đạt 58.884 tỷ đồng, tăng 7,43%. Tốc độ tăng trưởng năm 2015 tuy chưa có bước đột phá lớn nhưng vẫn cao hơn những năm gần đây, giá cả ổn định hơn, GRDP bình quân đầu người ước đạt 27,5 triệu đồng.

Đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh phát huy trí tuệ, đoàn kết cùng các ngành, địa phương tích cực hành động, tạo đột phá lớn để giành thắng lợi ngay từ đầu, quan tâm xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới là gốc rễ để giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Hoạt động đối ngoại diễn ra sôi nổi, đảm bảo yêu cầu chính trị, an ninh đối ngoại và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư ngày càng được nâng cao, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng cao hơn với các dự án có quy mô lớn. Thực hiện thu ngân sách 10 tháng (chưa bao gồm ghi thu ghi chi) đạt 6.733,7 tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 10 tháng thực hiện 15.183,7 tỷ đồng, bằng 86% dự toán.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục có chuyển biến tiến bộ rõ rệt, tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống trường lớp gắn với sắp xếp lại theo hướng hợp lý. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và an ninh xã hội, công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính được chú trọng. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đánh giá tổng quát thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch, đến hết năm 2015, dự kiến có 24/27 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh đề ra, đạt 88,8% tổng số chỉ tiêu, còn 3 chỉ tiêu khó đạt là tốc độ tăng giá trị sản xuất dịch vụ, cơ cấu kinh tế, số trường đạt chuẩn quốc gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trên cơ sở các dự báo tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm tới.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Cũng trong phiên làm việc, Hội nghị tiến hành thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đồng chí Hồ Đức Phớc đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh phát huy trí tuệ, đoàn kết cùng các ngành, địa phương tích cực hành động, tạo đột phá lớn để giành thắng lợi ngay từ đầu. Quá trình đó, quan tâm xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới là gốc rễ để giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, huy động các nguồn lực để hỗ trợ tổ chức Tết cho người nghèo.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy.
Đồng chí Trần Công Dương - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đọc tờ trình dự thảo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển du lịch và thu hút đầu tư, đề nghị các ngành và huyện quan tâm đặc biệt, giải quyết khó khăn, vướng mắc về thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thủ tục để hỗ trợ nhà đầu tư. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan báo chí cần tập trung nêu gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền hình ảnh của Nghệ An ra bên ngoài.

Lĩnh vực văn hóa cần có những bước tiến mới, giảm tệ nạn xã hội, chủ động trấn áp các tội phạm, tuần tra kiểm soát bảo vệ nhân dân, nhất là khi Tết Nguyên đán sắp cận kề.

Công tác xây dựng đảng cần tiếp tục chú trọng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, tăng cường nêu gương, giám sát, kiểm tra đảng viên.

Về các ý kiến đóng góp vào dự thảo các quy chế và chương trình làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc thay mặt BTV Tỉnh ủy tiếp thu 12 ý kiến tham gia 3 nội dung của các đại biểu và cho biết sẽ chỉnh sửa những nội dung đã góp ý để sớm ban hành các chương trình và quy chế chính thức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những điểm không hợp lý, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận và có sự điều chỉnh kịp thời.

Clip đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị:

.

Cảnh Nam - Thu Giang