Năm 2016, Nghệ An kêu gọi hơn 64 tỷ đồng cho người nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 30/12, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (Khoá XIII); tổng kết công tác mặt trận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An dự hội nghị.

Trong năm 2016, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể UB MTTQ tỉnh Nghệ An có thành tích trong công tác bầu cử năm 2016. Ảnh: Bắc Vũ.

Trong việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã đạt được những kết quả quan trọng. MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến gần 400 nghìn m3 đất, đóng góp hơn 460 nghìn ngày công để thực hiện chương trình. Đến nay, toàn tỉnh có 145 xã đạt nông thôn mới, trong có 1 đơn vị cấp huyện là Thị xã Thái Hoà đạt huyện nông thôn mới. Với chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” đã huy động hơn 11,5 tỷ đồng, qua đó xây dựng mới và sửa chữa 169 nhà tình nghĩa, tặng gần 92 nghìn suất quà trị giá 24,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, Cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” tiếp tục được MTTQ các cấp thực hiện hiệu quả, năm 2016 đã huy động được 22 tỷ đồng, làm mới và sửa chữa 798 nhà Đại đoàn kết và hơn 8,7 tỷ đồng hỗ trợ giống cây, con, giúp học sinh nghèo đến trường.

Trong năm 2016, MTTQ đã huy động được hơn 64 tỷ đồng cho người nghèo, trong đó “Tết cho người nghèo – Bính Thân 2016” huy động được trên 42 tỷ đồng, Quỹ vì người nghèo là hơn 22 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân làm tốt công tác bầu cử và góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Bắc Vũ.

Ngoài ra, công tác cứu trợ theo Nghị định 64 thực hiện rất tốt, đã tiếp nhận và phân bổ 34 tỷ đồng đến đồng bào bị thiên tai gây ra. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực hiện có hiệu quả, trên 90% người dân hưởng ứng. Các phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục được MTTQ các cấp chăm lo. 

Tại hội nghị, đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu trao đổi về công tác mặt trận, chia sẻ những phương pháp hay khi thực hiện các cuộc vận động. 

Tặng cờ thi đua cho 5 huyện có phong trào dẫn đầu trong công tác Mặt trận. Ảnh: Bắc Vũ.

Năm 2017, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các Cuộc vận động và các phong trào yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền lợi của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An thông báo đến những người làm công tác mặt trận một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội, những thuận lợi và khó khăn trong năm qua của tỉnh, nhất là sự cố môi trường biển làm cho các ngành liên quan đến biển bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, nhờ phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân nên nhiều lĩnh vực vẫn đạt được kế hoạch đề ra. Đồng chí Lê Xuân Đại mong muốn, những người làm công tác mặt trận tiếp tục phát huy khả năng của mình, làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An ký kết thi đua năm 2017. Ảnh: Bắc Vũ.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trong công tác bầu cử năm 2016; 2 cá nhân có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 5 huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua vì có thành tích dẫn đầu trong công tác Mặt trận.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 5 ủy viên Ủy ban mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Bắc Vũ