Năm 2016, Nghệ An thực hiện tinh giản biên chế 679 người

(Baonghean.vn) - Chiều 10/1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và huyện, thành, thị liên quan. Các đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ.

Năm 2016, ngành Nội vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong các lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế; xây dựng chính quyền địa phương; công chức, viên chức; cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra; tôn giáo và thi đua khen thưởng…

Theo đó, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể 45 đơn vị; quy định, điều chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cho 12 sở, ban, ngành và 9 cơ quan, đơn vị.

Năm 2016 có 34 cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021; đã tinh giản 679 người với số tiền 59,85 tỷ đồng. Do vậy Nghệ An được Bộ Nội vụ đánh giá là một trong những tỉnh tốp đầu thực hiện tốt nhất công tác tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã tham mưu các cấp tiếp nhận 145 công chức về công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện phân công, phân cấp; các sở, ngành, huyện, thành, thị đã tiếp nhận, tuyển dụng 875 viên chức. Các đơn vị cấp xã đã thi tuyển và xét tuyển 110 người; thẩm định chuyển xếp ngạch, bậc lương cho 705 người; nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho 1.330 công chức hành chính (trong đó có 241 người được nâng lương trước thời hạn).

Giao dịch tại bộ phận một cửa UBND TP Vinh. Ảnh tư liệu

Trong quản lý địa giới hành chính, Sở đã tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật nhiều vụ việc, giải quyết xong tranh chấp 44/50 tuyến ngoại huyện (88%), 147/175 tuyến nội huyện (84%). Đối với công tác cải cách hành chính, đã tiến hành 10 lượt kiểm tra cải cách hành chính cấp huyện; cấp huyện tổ chức kiểm tra 356 lượt. Năm 2016 đã thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức bộ máy ở 7 cơ quan, đơn vị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Sở Nội vụ xác định khắc phục nhũng hạn chế, khó khăn và đề ra 18 nhiệm vụ trọng tâm với 10 giải pháp thực hiện.

Theo đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện tinh gọn, biên chế hợp lý; thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; tham mưu giải quyết tình trạng giáo viên dôi dư, chấn chỉnh hợp đồng lao động theo Chỉ thị 30/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An; triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 trên tất cả 6 nhiệm vụ; ưu tiên đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; tham mưu chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức…

Năm 2016, Giáo dục và Đào tạo là một trong những ngành có lượng viên chức lớn được nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn. Trong ảnh: cô và trò Trường Tiểu học Long Thành, Yên Thành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, đóng góp về các nhiệm vụ công tác của ngành năm 2017; đồng thời các đại biểu cũng chia sẻ các kinh nghiệm công tác, hoạt động của cơ quan, đơn vị mình nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực nội vụ như: nâng cao chất lượng công chức, viên chức ở TP. Vinh; sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Y tế; cách làm hay trong công tác thi đua khen thưởng của Thanh tra tỉnh; thực hiện công tác cải cách hành chính của huyện Quỳnh Lưu; sắp xếp tổ chức lại bộ máy cấp huyện và tinh giản biên chế của huyện Tương Dương…

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị mong muốn ngành Nội vụ phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, tham mưu các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc, các vấn đề được dư luận quan tâm theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2016, đặc biệt trong công tác tham mưu tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; giải quyết các điểm tranh chấp địa giới hành chính;… Đồng chí mong muốn ngành Nội vụ phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, tham mưu các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc, các vấn đề được dư luận quan tâm theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt cần làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo công bằng, chất lượng, khen thưởng đúng thực chất, có hiệu quả và tránh tốn kém; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý hành chính sự nghiệp…

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể (Sở Nội vụ, nhân dân và cán bộ UBND các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử HĐND các cấp.
2 cá nhân của Sở Nội vụ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm của ngành Nội vụ trong năm 2017, mong muốn các cấp, ngành liên quan tích cực đẩy mạnh thực hiện với phương châm thiết thực, hiệu quả và quyết liệt.

Dịp này, có 3 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử HĐND các cấp./.

Hoài Thu