Nam Đàn phấn đấu trở thành huyện kiểu mẫu

(Baonghean) - Cái nắng miền Trung như đổ lửa, hòa vào dòng người về Kim Liên (Nam Đàn), lòng tôi càng rộn lên bao cảm xúc trước sự đổi thay mạnh mẽ của Nam Đàn sau 42 năm thực hiện ước nguyện của Bác, xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu trong lần Người về thăm quê lần thứ 2 (năm 1961).

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, Thái Văn Nông, cho biết: “Khắc sâu lời căn dặn của Người đối với quê hương và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, những năm qua, người dân Nam Đàn luôn ra sức phấn đấu lao động sản xuất, thi đua công tác tốt, làm nhiều việc tốt... Các phong trào thi đua phát triển khá sâu rộng, phong phú, đa dạng trong mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi gia đình nhằm hướng tới mục tiêu phát triển mạnh về kinh tế, giàu về văn hóa, vững về quốc phòng - an ninh.

Nổi bật nhất là các phong trào thi đua “Liên kết phục vụ nông nghiệp”, “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Đưa nhanh các giống mới có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất”, “Chuyển đổi đổi cơ cấu cây trồng để có hiệu quả cao”, “Phát triển kinh tế trang trại”, “Xây dựng cách đồng mẫu lớn”... Từ các phong trào trên đã làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất độc canh cây lúa sang dịch vụ hàng hóa với hàng nghìn héc ta rau màu, lúa, ngô hàng hóa. Nhờ đó, Nam Đàn có gần 100% diện tích đất nông nghiệp đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm trở lên, trong đó có trên 50% diện tích có thu nhập từ 70 đến trên 200 triệu đồng/ha/năm. 725 trang trại, trong đó có 30 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lợi nhuận mỗi năm đạt trên 15 tỷ đồng.

Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, Nam Đàn cũng tập trung chỉ đạo phát triển tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Hiện tại trên địa bàn có gần 10 dự án đầu tư hoạt động có hiệu quả, như Trung tâm Thương mại Nam Đàn CENTER, Nhà máy may Haivina – Kim Liên... Cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư khá tốt, tạo điều kiện cho ngành nghề du lịch bước đầu hình thành và hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, để xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng và Nhà nước khi chọn Nam Đàn là 1 trong 5 điểm chỉ đạo của Trung ương về xây dựng nông thôn mới, Nam Đàn đã phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Bước chuyển trong phong trào này là bộ mặt nông thôn được chỉnh trang, xây dựng đẹp hơn. Chỉ trong 2 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động được 127 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 10 tỷ đồng; 1.221 ngày công; 40.131 m2 đất phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Cùng với chú trọng chỉ đạo hiệu quả nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Nam Đàn luôn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào xây dựng làng, xóm, đơn vị, gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư tiên tiến, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách..., được nhân tích cực hưởng ứng, phấn khởi tham gia; góp phần tích cực xây dựng khối đoàn kết toàn dân, gắn bó giữa cá nhân và tập thể, tính cộng đồng ngày càng thể hiện rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị; góp phần để Nam Đàn xây dựng thành công huyện điểm văn hóa.

Kiên trì xây dựng phong cách “Người Nam Đàn” có trình độ, văn hóa, có ý chí vươn lên, khát vọng làm giàu... Các phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhất là phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Dạy tốt, học tốt”... Theo đó, chất lượng giáo dục của Nam Đàn đạt nhiều kết quả khích lệ, với  37 trường đạt chuẩn quốc gia; 43 trường đạt các tiêu chí "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"; hàng năm có khoảng trên 1.200 em đậu đại học, cao đẳng. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều tiến bộ, 22/24 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...


Mai Hoa