Nam Đàn phát động phong trào thi đua năm 2014

(Baonghean.vn) - Sáng 21/1, UBND huyện Nam Đàn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2013, phát động phong trào thi đua năm 2014 và đón nhân Huân chương Lao động hạng Nhì cho cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.
 
Hội LHPN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Đồng chí Thái Văn Nông - Chủ tịch UBND huyện đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Năm 2013, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được huyện Nam Đàn phát động rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các nội dung của đời sống xã hội. Rõ nét là các phong trào thi đua dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các tiến bộ, khoa học vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng 7% so với năm 2012. Phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa, tạo sự đồng thuận cao ở các địa phương cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, tổng nguồn vốn huy động để xây dựng NTM trong năm 2013 đạt 141,891 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 22 tỷ đồng; 2.808 ngày công lao động. Ngoài ra, trong năm tiếp tục có thêm 301 hộ gia đình hiến 6.290 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng NTM.
 
Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng. Ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Nam Đàn xếp loại xuất sắc của tỉnh. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,4% so với năm 2012. Các phong trào xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao đồng bộ được quan tâm chỉ đạo với 330/330 khối, xóm có nhà văn hóa khang trang. Phong trào đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xóa đói, giám nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội tạo được những chuyển viến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,81% xuống 7,5%. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, thực hiện mục tiêu “3 yên, 3 giảm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Văn phòng UBND, HĐND và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013
Phát động phong trào thi đua năm 2014, huyện Nam Đàn đặt ra mục tiêu phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Gắn với công tác thi đua với công tác khen thưởng đúng, kịp thời, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết thi đua năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị, ngành trong huyện.  
 
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đàn được trao tặng Huân Chương lao động hạng Nhì và đồng chí Thái Văn Nông – Chủ tịch UBND huyện được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Văn phòng UBND, HĐND và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 15 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013 và tặng Bằng khen cho 1 cá nhân đạt danh hiệu Chủ tịch UBND xã giỏi. Ngoài ra, tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của UBND huyện vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013.
 
Minh Chi