Nam Đàn: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Ngày 27/3/2015, Huyện ủy Nam Đàn tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết T.Ư 10 ( khóa XI) và chuyên đề 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở.
 
Hội nghị đã nghe PGS-TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.    
 
Toàn cảnh hội nghị
Đại biểu dự hội nghị
 
Thông qua Hội nghị này, các đại biểu được học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH T.Ư Đảng khóa XI, trên cơ sở đó để triển khai góp ý kiến, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng tại chi bộ, đảng bộ cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân để các chủ trương, quan điểm của Đảng thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần cho thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.
 
          Hồng Hạnh
Đài Nam Đàn