Nam Đàn: Tuyên dương điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Sáng 15/5, Huyện ủy Nam Đàn tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và tuyên dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Dự hội nghị có đồng chí Thái Khắc Thư - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Tỉnh ủy.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong 3 năm qua (2011 – 2014), Huyện ủy Nam Đàn đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên cụ thể hóa những nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cá nhân. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở Nam Đàn được gắn với việc triển khai Nghị quyết 04 “Một số cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo ra những chuyển biến tích cực về đạo đức, phẩm chất và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước cũng như đội ngũ cán bộ cơ sở.
 
Công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương của Bác được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú và đi vào chiều sâu. Trong 3 năm qua, có 63 tập thể, 358 cá nhân được tuyên dương tại cấp cơ sở; 50 tập thể và 85 cá nhân được tuyên dương ở cấp huyện; 3 tập thể, 4 cá nhân được tuyên dương ở cấp tỉnh và Trung ương. Riêng tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, huyện Nam Đàn có 23 tập thể và 36 cá nhân được tuyên dương khen thưởng. 
 
Bí thư Huyện ủy Nam Đàn tặng giấy khen cho điển hình tiên tiến.
23 tập thể, 36 cá nhân được tuyên dương tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Khắc Thư nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao hơn, Nam Đàn chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị trong mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, khắc phục kịp thời những hạn chế, phát huy mặt tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị...
 
Minh Chi