Năm du lịch quốc gia 2015 - Kết nối các di sản thế giới

Ngày 17/4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã thống nhất lựa chọn tên gọi Năm du lịch quốc gia 2015 là: “Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa,” với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới.” 
Di sản thế giới Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa. (Nguồn: TTXVN)
Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2015, ở Hà Nội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc Bộ hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa để xây dựng các chương trình, nhiệm vụ cụ thể. 
 
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Năm du lịch quốc gia 2015 đã được các đơn vị, địa phương triển khai đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, Thanh Hóa đã xây dựng các văn bản có liên quan. 
 
Các sự kiện, hoạt động được tổng hợp trong dự thảo chương trình Năm du lịch quốc gia 2015 và lấy ý kiến các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành khác. 
 
Việc xây dựng và triển khai các đề án, dự án và kế hoạch thành phần phục vụ; công tác xúc tiến, quảng bá Năm du lịch quốc gia 2015 đang được gấp rút hoàn thiện. 
 
Dự kiến, trong Năm du lịch quốc gia 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo, phối hợp tổ chức bảy hoạt động; tỉnh Thanh Hóa tổ chức chín hoạt động.
 
Ngoài ra còn có các hoạt động khác do các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tổ chức.
 
Năm Du lịch quốc gia 2015 tại tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về sự phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; góp phần phát triển du lịch văn hóa di sản các tỉnh/thành phố trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của các vùng, miền. 
 
Bên cạnh đó, xây dự ng và nâng cao hình ảnh về du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Thanh Hóa nói riêng đồng thời đẩy mạnh sự liên kết du lịch giữa các địa phương tham gia tổ chức Năm du lịch quốc gia nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch trong vùng cũng như liên vùng. 
 
Tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm phê duyệt tên gọi, chủ đề, chương trình Năm du lịch quốc gia 2015 để thuận tiện công tác chuẩn bị đồng thời ưu tiên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch khác tại Thanh Hóa, đặc biệt trong năm 2014, 2015 nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia; tạo điều kiện để Thanh Hóa được tham gia quảng bá tại các sự kiện xúc tiến du lịch do Bộ tổ chức.
 
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, việc tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia 2015 sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho du lịch Thanh Hóa phát triển. Trong đó, nhiều hạ tầng, sản phẩm du lịch mới sẽ được hình thành. 
 
Nguồn nhân lực du lịch được đào tạo chuyên nghiệp; nhận thức của lãnh đạo các cấp chính quyền, đặc biệt là người dân về du lịch được nâng cao; tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp, địa phương trong nước và một số quốc gia. 
 
Bộ trưởng yêu cầu Năm du lịch quốc gia 2015 cần xây dựng thành công một số sản phẩm du lịch có thương hiệu vùng, quốc gia và quốc tế, trong đó ưu tiên tập trung phát triển các sản phẩm nhằm kết nối các kinh đô cổ là di sản thế giới đồng thời gắn các hoạt động du lịch với tuyên truyền quảng bá Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ năm./.
Theo Vietnam+