Nâng cao cải cách hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn

30/09/2015 18:10

(Baonghean.vn) - Chiều 30/9, Đoàn kiểm tra về cải cách hành chính do Sở Nội vụ chủ trì đã tiến hành làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng chí Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn.

Làm việc với đoàn về phía Sở NN&PTNT có đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT cùng lãnh đạo sở, phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Sở NN&PTNT
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Sở NN&PTNT

Báo cáo của Sở Nông nghiệp cho thấy, trong thời gian qua, công tác CCHC đã được sở quan tâm và thực hiện đạt nhiều kết quả. Hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo sở thường xuyên quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC, công tác cải cách thể chế đã được thực hiện tốt bằng việc ban hành và thực hiện chương trình ban hành văn bản QPPL. Tổng số văn bản QPPL đã kiểm tra, rà soát của năm 2014 là 143 văn bản, năm 2015 là 191 văn bản. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, kịp thời rà soát, bãi bỏ, bổ sung các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, sở đã thường xuyên công khai, cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính trên trang web của sở. Từ đầu năm 2014 đến nay, sở đã tiếp nhận và giải quyết hơn 15,3 nghìn hồ sơ. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được sở nghiêm túc triển khai, bố trí cán bộ đầy đủ và đã tiếp nhận 433 bộ hồ sơ của các tổ chức, cá nhân và giải quyết đúng thời gian, quy trình. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, sở đã quan tâm thực hiện, hàng năm thường xuyên xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quan tâm thực hiện đầy đủ việc cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính…

Ông Phạm Văn Lương, Quyền Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) đề nghị Sở Nông nghiệp cần tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao công tấc CCCH
Ông Phạm Văn Lương, Quyền Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) đề nghị Sở Nông nghiệp cần tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao công tấc CCHC
Đại diện Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở cần quan tâm việc đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng của các Đảng viên, cán bộ
Đại diện Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở cần quan tâm việc đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng của các Đảng viên, cán bộ
Đại diện Sở Tư pháp đề nghị Sở Nông nghiệp cần quan tâm công tác rà soát, xây dựng văn bản QPPL
Đại diện Sở Tư pháp đề nghị Sở Nông nghiệp cần quan tâm công tác rà soát, xây dựng văn bản QPPL

Tuy nhiên, trong công tác CCHC thì sở cũng nhận thấy còn tồn tại nhiều hạn chế như: Công tác CCHC chưa đồng bộ, sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị còn chưa chặt chẽ; công tác xây dựng văn bản, chất lượng góp ý, thẩm định văn bản QPPL chưa cao; một số nội dung thuộc kế hoạch CCHN triển khai còn chậm, ở một số nội dụng vẫn chưa triệt để, kéo dài… Nguyên nhân là do một số đơn vị, cán bộ chưa chủ động trong việc tham mưu ban hành văn bản, trong điều hành giải quyết, đặc thù của ngành cũng như điều kiện địa hình rộng, kinh phí còn hạn chế.

Trước đó, vào ngày 28/9, đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc tại các phòng chuyên môn, chi cục Thú y, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá việc thực hiện CCHC tại 2 chi cục và các phòng đã đạt nhiểu kết quả rõ nét. Việc hình thành và thực hiện dần có nề nếp việc xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm; Quan tâm củng bố bộ máy, công chức, có nhiều giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn nhu cầu của nhân dân; có nhiều đề xuất nhằm giảm thời gian trong quá trình xử lý công việc của cán bộ, công chức.

Đoàn kiểm tra làm việc với Chi cục Thú y
Đoàn kiểm tra làm việc với Chi cục Thú y
Đoàn kiểm tra làm việc với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Đoàn kiểm tra làm việc với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Đánh giá cao những kết quả trong công tác CCHC của Sở Nông nghiệp, đồng chí Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị ngành Nông nghiệp trong thời gian tới, Đảng ủy Sở cần quan tâm công tác nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức tại các chi bộ, nâng cao đạo đức văn hóa công sở và ban hành các kế hoạch trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ trong CCHC. Sở Nông nghiệp cần cố gắng cắt giảm thủ tục hành chính và thời gian giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn các tổ chức, cá nhân; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước của công chức, cán bộ trong ngành...

Đồng chí Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao công tác CCHC của Sở Nông nghiệp
Đồng chí Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao công tác CCHC của Sở Nông nghiệp
Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT ghi nhận những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra và hứa sẻ quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới
Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT ghi nhận những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra và hứa sẻ quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT đánh giá trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã thực sự cố gắng đẩy mạnh chất lượng CCHC, song bên cạnh đó còn tồn tại những hạn chế như đoàn kiểm tra đã chỉ rõ. Trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và sớm hoàn thiện các vấn đề còn thiếu sót, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân./.

Phạm Bằng

Nâng cao cải cách hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO