Nâng cao chất lượng đội ngũ doanh nhân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An và khai giảng khóa đào tạo quản trị doanh nhân. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.                                Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị                                                Toàn cảnh Hội nghị

Mục tiêu của Đề án là xây dựng đội ngũ doanh nhân Nghệ An lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, nhạy bén, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh; có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và tiến tới toàn cầu. Phấn đấu đến năm 2020, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu đạt tầm cỡ Quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại ghi nhận: với hơn 10.000 doanh nghiệp và hơn 30.000 doanh nhân đóng trên địa bàn, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã  góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển.

Tuy nhiên, hiện nay, doanh nghiệp tuy đông mà chưa mạnh, hầu hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực, trình độ quản trị kinh doanh yếu. Vì thế để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đồng chí đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư  cần phối hợp với các cơ quan hữu quan, các hội doanh nghiệp tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá nhu cầu của doanh nhân để có chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và triển khai công tác bồi dưỡng doanh nhân có hiệu quả. UBND tỉnh sẽ công khai minh bạch các cơ chế chính sách… tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.


Phan Quỳnh