Nâng cao chất lượng giám định tư pháp

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Giám định tư pháp cho đội ngũ làm công tác giám định tư pháp, cán bộ ngành Toà án, Viện kiểm sát, công an tỉnh, huyện, Trung tâm giám định pháp y tỉnh, Ban chỉ đạo đề án 258 về đổi mới, nâng cao hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Luật Giám định tư pháp được Quốc hội ban hành ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Luật có 8 chương, 46 điều, quy định về: giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc; chính sách trong hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, hoạt động giám định tư pháp...

 

Việc tổ chức tập huấn Luật Giám định tư pháp sẽ giúp cho cán bộ, ban ngành làm việc liên quan đến công tác giám định tư pháp nắm vững những quy định của luật, từ đó phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khánh quan, đúng pháp luật.


Đặng Nguyễn