Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBMTTQ tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 21/1, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UB MTTQ Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2013. Các đồng chí Nguyễn Văn Huy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh;  Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Thực hiện Quy chế phối hợp, năm 2013, HĐND và UBMTTQ tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trên các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần nâng cao chất lượng công tác của từng cơ quan. Nổi bật là 2 bên đã đẩy mạnh phối hợp, góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hai bên cũng đã phối hợp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh cũng như tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh chuyển đến UBND tỉnh và các ngành, các cấp quan tâm, giải quyết ngày càng hiệu quả. Đặc biệt 2 bên cũng đã phối hợp lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bảo đảm  chất lượng. Các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh ngày càng bám sát các vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội thông qua việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân của hệ thống UB MTTQ trong tỉnh; đồng thời các cuộc giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh đều có thành viên MTTQ tỉnh cử thành viên tham gia và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của cử tri cũng như phản ánh đúng thực tiễn đặt ra. 
 
Tại hội nghị, 2 bên cũng làm rõ một số hạn chế trong công tác phối hợp nhằm khắc phục và vươn cao hơn trong năm 2014. Đó là tăng cường phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành để các nghị quyết có sức sống trong thực tiễn. Tiếp tục phối hợp đảm bảo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, công tác giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh. Nâng cao hơn nữa công tác phối hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài. Quan tâm thực hiện công tác phối hợp việc lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do HĐND bầu. Làm tốt hơn công tác phối hợp trong việc đánh giá, nhận xét chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh....
 
Minh Chi