Nâng cao công tác quản lý Đài TT-TH cấp huyện

(Baonghean) Sáng 10/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI tổ chức Hội nghị công tác quản lý Đài truyền thanh - Truyền hình cấp huyện năm 2012.

Thực hiện Quyết định số 2456/QĐ-UBND.VX ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh về thực hiện chuyển giao Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện về UBND huyện, thành phố, thị xã quản lý, hoạt động của các Đài  TT-TH huyện đã dần đi vào ổn định. Các Đài TT-TH cấp huyện tích cực tuyên truyền các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, từ khi chuyển giao, Đài TT-TH huyện gặp rất nhiều khó khăn về số lượng biên chế, kinh phí hoạt động thường xuyên, chế độ chi trả nhuận bút chưa hợp lý, thiếu cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở, trình độ chuyên môn các phóng viên chưa cao,cơ sở vật chất, hạ tầng xuống cấp trầm trọng,…

Từ nay đến cuối năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tìm ra các giải pháp thiết thực để giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện cho các đài TT-TH cấp huyện hoạt động hiệu quả.


Đặng Vân Anh